PDF Podstawy niezawodności, METODY OCENY -Ocena niezawodności administratora sieci teleinformatycznej - Czynniki zwiększające niezawodność dostawy ciepła systemowego dla Rzeszowa
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6


Like and share and download

Czynniki zwiększające niezawodność dostawy ciepła systemowego dla Rzeszowa

Ocena niezawodności administratora sieci teleinformatycznej

Czynniki zwiększające niezawodność dostawy ciepła systemowego dla Rzeszowa 97 97 Rozdział 5 AKTYWNE ZWIĘKSZANIE NIEZAWODNOŚCI Czynniki 2 ÷6 są aktywnymi czynnikami wpływającymi na niezawodność Łatwo zauważyć? 20 Cze 2018 Zdefiniowano pojęcie niezawodności człowieka, podano klasyfikację zwiększają poziom ryzyka związanego z eksploatacją systemów niu przewozów

Related PDF

Podstawy eksploatacji, cz2 Podstawy niezawodności

97 97 Rozdział 5 AKTYWNE ZWIĘKSZANIE NIEZAWODNOŚCI Czynniki 2 ÷6 są aktywnymi czynnikami wpływającymi na niezawodność Łatwo zauważyć 
PDF

METODY OCENY WPŁYWU CZYNNIKA LUDZKIEGO NA

20 Cze 2018 Zdefiniowano pojęcie niezawodności człowieka, podano klasyfikację zwiększają poziom ryzyka związanego z eksploatacją systemów
PDF

Zeszyt 165_Printindd

niu przewozów pasażerskich można uwzględniać czynnik niezawodności cej uogólniony koszt podróży jako czynnik zwiększający jeden z elementów
PDF

Niezawodnosc maszyn - Politechnika Opolska

Niezawodność, trwałość i gotowość obiektów technicznych 13 2 1 Rodzaje W II okresie występują głównie niezdatności wywołane przez różne czynniki
PDF

1 Wprowadzenie - Eksploatacja i Niezawodność

trwałości z uwzględnieniem zagadnień losowego wpływu wielu czynników tego procesu na zmniejszanie się zasobu pracy oraz na zwiększanie się 
PDF

Ocena niezawodności administratora sieci teleinformatycznej

4 Sty 2016 uwzględnia zadania człowieka, czynniki ergonomiczne i środowiskowe opracowaną metodą zwiększają wiedzę o stanach funkcjonalnych
PDF

Publikacja powstała w ramach projektu Przedszkole przyszłości – program Nauczyciel zwraca uwagę, że wszystko, co nas otacza, zostało przez kogoś kiedyś Tydzień 34 – Lecimy na Marsa — 145 Tekst 2 Jak powstała Ziemia?1

 1. CZAS PRZYSZŁY
 2. Wielki Tydzień
 3. Materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
 4. tydzień modlitwy 2018
 5. Tydzień Wychowania
 6. TYDZIEŃ CZYTANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI
 7. Feralny Tydzień
 8. Tydzień 9
 9. Publikacja powstała w ramach projektu Przedszkole przyszłości
 10. co nas otacza

Czytania ślubne. Czytania ze Starego Testamentu

2 (227) luty 2012 Gmina Czernichów ISNN 1428 - 6920

maciejowka wp content uploads 2014 05 czytania CZYTANIA ZE STAREGO TESTAMENTU POZA OKRESEM WIELKANOCNYM PIERWSZE CZYTANIE 1 Rdz 1,26 28,31a Stworzenie mężczyzny i kobiety Pierwsza para ludzi została stworzona na obraz Boży i Bóg z upodobaniem na nią spoglądał Podobnie i dziś Bóg z upodobaniem spogląda na

PDF Installation Manual DUAL FREQUENCY SEARCHLIGHT SONAR furuno ru fileadmin files Manuals CH 300 IM ENG 13250D pdf PDF ÜÔ Ö Ò Æ ÅÇ ¿ Ú ÒØ × Ø Ð Ñ Ø Ø ÓÒ× ÈÖÓ×Ô Ø Ú ÔÓÙÖ Ð Ô Ý iaea

 1. phonology problem sets with answers
 2. advanced phonology pdf
 3. phonetics and phonology test with answers pdf
 4. look at the following ukrainian words containing the sounds
 5. ipa chart
 6. examine the following data from spanish and answer the questions that follow
 7. phonology pdf
 8. ipa transcription

D 44 - Familiennachlass Weidle

D 44 - Familiennachlass Weidle - archivelk-wuede

dspfirst gatech edu chapters 04samplin labs DigitalImage A to D sampling and the D to A reconstruction processes are carried out for digital images In particular, we will show a commonly used method of image zooming is actually D A reconstruction, but it gives “poor” results—a later lab will

D A DP-24SD. Digital-Portastudio. Benutzerhandbuch

1 Pro Audio - Recording : Digital Recorders & Players

tascam dp 24 dp 32 E DP 24SD OM vB pdf dp 24sd digital portastudio owner's manual 2 tascam dp 24sd important safety precautions warning to prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to d26lpennugtm8s cloudfront DP24SD man

smoozysuzy wp content uploads 2018 01 Folder a in n e sthie f r Ü c h t e + s u p e r f o o d s + s Ä f t e + p Ür e s + g e w Ü r z e

med uni magdeburg de unimagdeburg mm Am 07 09 2014 haben wir gemeinsam 60 Jahre Hochschulmedizin Magdeburg mit einem großen Fest auf dem Campus gefeiert Bei schönem Wetter und bei guter Stimmung konnten sich zahlreiche Mitarbeiter und deren Familien sowie interessierte Besucher aus nah und fern von der

D Alembert s principle and applications

Unit 11: Further Mechanical Principles and Applications

kestrel nmt edu ~raymond classes ph321 notes dalembert d CHAPTER 1 D’ALEMBERT’S PRINCIPLE AND APPLICATIONS 6 where in general the density ˆ(x;y) may depend on position in the plane and where the homes chass utoronto ca ~cfraser D'Alembert2 pdf The interpretation of d’Alembert’s principle outlined in the pre

Home back 178517861787178817891790 Next

ÓW Czynniki zwiększające niezawodność dostawy ciepła systemowego dla Rzeszowa EC-FENICE XVI Konfe...

Description

ECEC-RZESZÓ RZESZÓW

Czynniki zwiększające niezawodność dostawy ciepła systemowego dla Rzeszowa

XVI Konferencja Ekonomiczno-Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni ECEC-FENICE

Zakopane 27

Krzysztof Głód

ZESTAWIENIE OMAWIANYCH ZAGADNIEŃ

CIEPŁOWNICTWO W EUROPIE I W POLSCE

CIEPŁO SYSTEMOWE W RZESZOWIE

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY CIEPŁA SYSTEMOWEGO DO ODBIORCÓW

NARZĘDZIA I METODY USPRAWNIAJĄCE EKSPLOATACJĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MPEC

- RZESZÓW

NOWE TECHNOLOGIE KTÓRYCH WPROWADZENIE MOGŁOBY POPRAWIĆ EFEKT I NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY CIEPŁA SYSTEMOWEGO

CIEPŁOWNICTWO W EUROPIE Polska należy do czołówki europejskiej pod względem udziału ciepłownictwa systemowego w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło.

Porównanie krajów pod tym względem pokazano w tabeli 1.

• • • • • • • • •

Tabela 1.

Udział ciepłownictwa systemowego w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło (dane Euroheat&Power ) Kraj Islandia Łotwa Polska Szwecja Finlandia Dania Słowacja Estonia

Udział (%) 95 70 52 50 49 48 42 40

Kraj Austria Węgry Niemcy Francja Holandia Wielka Brytania

Udział (%) 18 15 12 4 3 1

Szwecja – System dostępny jest w 270 gminach na 290 istniejących .

Około 80% wszystkich bloków mieszkalnych i 220tys.

małych budynków jest ogrzewanych ciepłem systemowym.

CIEPŁO SYSTEMOWE W POLSCE

CIEPŁO SYSTEMOWE W POLSCE Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030

Wykonana przez Agencję Rynku Energii S.A.

na zamówienie Ministerstwa Gospodarki

CIEPŁO SYSTEMOWE W RZESZOWIE

EC-Rzeszów

TPN-4

TPN-3

TPN-1

TPS-4 TPN-2 TPS-3

TPS-2

TPS-5

TPS-1

EC-Fenice

CIEPŁO SYSTEMOWE W RZESZOWIE Długość istniejącej sieci cieplnej

Zestawienie długości

sieci ciepłowniczych na dzień 08.07.2013r

83 073 m

21 452 m

180 963 m

28 769 m

194 411 m

36 773 m

Liczba istniejących komór

1 032 szt.

Liczba istniejących węzłów cieplnych

1 338 szt.

555 (41%)

783 (58%)

89 (7%)

31 (2%)

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY CIEPŁA SYSTEMOWEGO DO ODBIORCÓW EC-Rzeszów

DWA ŹRÓDŁA CIEPŁA Realizacja ciągłości dostawy ciepła dla odbiorców jest niezawodna jeżeli istnieje możliwość zabezpieczenia dostawy ciepła co najmniej z dwóch źródeł ciepła zlokalizowanych po przeciwnej stronie miasta .

System ciepłowniczy m.

Rzeszowa posiada takie rozwiązanie .

Na północy jest to EC Rzeszów (PGE EC Bełchatów) – 271,41MW (w 2013r) Na południu jest to EC Fenice – 77,50MW (w 2013r)

EC-Fenice

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY CIEPŁA SYSTEMOWEGO DO ODBIORCÓW EC-Rzeszów

SIEĆ PIERŚCIENIOWA W systemie ciepłowniczym m.

Rzeszowa istnieje kilkadziesiąt układów pierścieniowych ,

pozwala to na dostarczenie ciepła do danego obiektu z różnych stron .

MPEC dąży systematycznie do stałego zwiększania ich ilości .

EC-Fenice

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY CIEPŁA SYSTEMOWEGO DO ODBIORCÓW c.d.

ARMATURA SIECIOWA WYSOKIEJ KLASY

Zapewnia ekonomiczne eksploatowanie systemu ciepłowniczego i maksymalne ograniczanie strat nośnika ciepła.

Na rurociągach sieciowych MPEC od DN200 montuje wysokiej klasy przepustnice o 3-ch mimośrodach.

Sukcesywnie prowadzimy wymianę istniejących jeszcze przestarzałych zasuw klinowych fig 043 i 044 .

Dla mniejszych średnic do DN150 stosuje się już tylko zawory kulowe kołnierzowe lub kulowe do wspawania z gwarantowaną 100% szczelnością ,

wyeliminowano z systemu ciepłowniczego stare modele zaworów kołnierzowych grzybkowych fig 215.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY CIEPŁA SYSTEMOWEGO DO ODBIORCÓW c.d.

Takie niedoróbki stwierdza się w dostarczanej armaturze

Te modele przepustnic (z uszczelnieniem elastycznym) wycofano z użytkowania

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY CIEPŁA SYSTEMOWEGO DO ODBIORCÓW c.d.

ZAMIANA SIECI CIEPLNYCH KANAŁOWYCH NA PREIZOLOWANE (rury i elementy systemów sprawdzonych firm) Stosowane w MPEC Rz-w sieci preizolowane :

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY CIEPŁA SYSTEMOWEGO DO ODBIORCÓW c.d.

ZAMIANA SIECI CIEPLNYCH KANAŁOWYCH NA PREIZOLOWANE (rury i elementy systemów sprawdzonych firm)

Niektóre aspekty na które należy zwrócić uwagę przy realizacji sieci cieplnych w systemie rur preizolowanych

- na pdst.

nie przyleganie pianki do rury ,

wykonywanie prób szczelności mufy przed jej wypełnieniem pianką ,

Wyciek wody z pękniętego spawu w kolanie preizolowanym Φ219,1/315

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY CIEPŁA SYSTEMOWEGO DO ODBIORCÓW c.d.

•ZAMIANA SIECI CIEPLNYCH KANAŁOWYCH NA PREIZOLOWANE (rury i elementy systemów sprawdzonych firm) Przykłady zastosowania niewłaściwej jakości muf zgrzewanych elektrooporowo dla rury preizolowanej Φ508,0/630

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY CIEPŁA SYSTEMOWEGO DO ODBIORCÓW c.d.

•ZAMIANA SIECI CIEPLNYCH KANAŁOWYCH NA PREIZOLOWANE (rury i elementy systemów sprawdzonych firm) Przykłady niestarannego montażu rury preizolowanej Φ508,0/630 w rurze ochronnej DN800

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY CIEPŁA SYSTEMOWEGO DO ODBIORCÓW c.d.

BARWIENIE WODY SIECIOWEJ

Jako jeden z elementów szybkiego i skutecznego wykrywania i eliminowania ubytków wody sieciowej

NARZĘDZIA I METODY USPRAWNIAJĄCE EKSPLOATACJĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MPEC

- RZESZÓW

a w nim baza danych oparta na mapie numerycznej systemu ciepłowniczego dla m.

Rzeszowa.

Program pozwala m.in.

na bardzo sprawne określanie obszaru miasta który ulegnie wyłączeniu w przypadku awarii ,

wykonanie szczegółowych zestawień wyłączonych budynków długości i pojemności wyłączonych sieci a także określenie mocy wyłączonego obszaru.

Program zawiera również szczegółowe dane dot.

komór ciepłowniczych i urządzeń zamontowanych węzłach a także aktualne moce cieplne obiektów.

EC.GIS

NARZĘDZIA I METODY USPRAWNIAJĄCE EKSPLOATACJĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MPEC

- RZESZÓW

obserwację poszczególnych obiektów i sieci w trybie on-line,

pozwalająca na kontrolę parametrów w każdym punkcie miasta i kontrolę operacji przeprowadzanych aktualnie na sieci .

W planie na rok 2013 przewidziano modernizację systemu łączności i modernizację głównej stacji telemetrycznej Z1 (EC Fenice) W planie na rok 2013 przewidziano wykonanie nowego niezależnego systemu łączności telemetrycznej pomiędzy siedzibą Pogotowia Ciepłowniczego i Kotłownią parową MPEC pracujacą na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego Nr2

TELEMETRIA

NARZĘDZIA I METODY USPRAWNIAJĄCE EKSPLOATACJĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MPEC

- RZESZÓW

charakterystyki węzłów i sieci ,

danych księgowych i danych do sporządzania faktur .

Szybkie wyszukiwanie danych dot.

zainstalowanych urządzeń (np.

NARZĘDZIA I METODY USPRAWNIAJĄCE EKSPLOATACJĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MPEC

- RZESZÓW

NARZĘDZIA I METODY USPRAWNIAJĄCE EKSPLOATACJĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MPEC

- RZESZÓW

NARZĘDZIA I METODY USPRAWNIAJĄCE EKSPLOATACJĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MPEC

- RZESZÓW

Przykładowe uszkodzenia zlokalizowane przy pomocy sprzętu do lokalizacji uszkodzeń rurociagów preizolowanych

NARZĘDZIA I METODY USPRAWNIAJĄCE EKSPLOATACJĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MPEC

- RZESZÓW

Przykładowe lokalizowanie przy pomocy sprzętu awarii rurociągu instalacji zimnej wody

Stethophon 04 firmy SEWERIN

NARZĘDZIA I METODY USPRAWNIAJĄCE EKSPLOATACJĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MPEC

- RZESZÓW

NARZĘDZIA I METODY USPRAWNIAJĄCE EKSPLOATACJĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MPEC

- RZESZÓW

Może być stosowana do wykrywania awarii związanej z wypływem nośnika ciepła ,

wskazując w miejscu wypływu (miejsce o wyższej temperaturze) .

Kamera termowizyjna FLIR T335

Kamerę termowizyjną wykorzystać można do analizy jakości izolacji izolowanych rurociągów .

NARZĘDZIA I METODY USPRAWNIAJĄCE EKSPLOATACJĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MPEC

- RZESZÓW

a skuteczność lokalizacji tych awarii jest nieporównanie większa w stosunku do lokalizacji awarii sieci kanałowych .

W MPEC-Rzeszów prowadzona jest na bieżąco kontrola instalacji alarmowych posiadanych sieci preizolowanych .

Służby MPEC-u lokalizują uszkodzenia z dokładnością 0,5 do 1,0m ,

Przykładowe rodzaje uszkodzeń rurociągów preizolowanych rok

pęknięcie spawu

"ABB"

"ABB"

NARZĘDZIA I METODY USPRAWNIAJĄCE EKSPLOATACJĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MPEC

- RZESZÓW

NOWE TECHNOLOGIE KTÓRYCH WPROWADZENIE MOGŁOBY POPRAWIĆ EFEKTYWNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY CIEPŁA SYSTEMOWEGO

Co2 Cyklopentan

O2 + N 2

gaz cyklopentan pentan C02 N2 O2

λ W/mK 0.014 0.017 0.019 0.027 0.029

Starzenie się pianki PUR

• W czasie eksploatacji rurociągu gaz z komórek pianki na skutek dyfuzji zastępowany jest przez powietrze • Właściwości termoizolacyjne poroforów stosowanych do pienienia pianki PUR zawarte w komórkach izolacji mają lepsze właściwości termoizolacyjne niż powietrze • Zmiana współczynnika przewodzenia ciepła powoduje,

że straty ciepła rosną z upływem czasu użytkowania sieci • Bariera antydyfuzyjna

NOWE TECHNOLOGIE …

– Folia PE-Al.-PE – Likwiduje dyfuzję gazów z pianki – Zgodna z normą PN-EN 253:2009

– PE-HD – Zgodny z normą PN-EN 253:2009

• Rura przewodowa – Stal P235GH – Śrutowana powierzchnia zewnętrzna – Zgodna z normą PN-EN 253:2009

• Izolacja – Sztywna pianka PUR – Zgodna z PN-EN 253:2009 – Przewodność cieplna l50=max 0,0240 W/mK

NOWE TECHNOLOGIE …

Ograniczenie strat ciepła na przesyle możliwe jest do wykonania przez:

podatną na zawilgocenia izolację termiczną,

na hermetyczne sieci cieplne z rur preizolowanych

NOWE TECHNOLOGIE …

Jednostkowe straty ciepła.

Do obliczeń strat ciepła rur preizolowanych przyjęto metodykę z PNEN 13941:2006 oraz parametry: temp.

naziom nad rurociągiem 1,0 m,

współczynniki przewodzenia ciepła: gruntu λg = 1,6 W/mK,

izolacji λi = 0,03 W/mK 12-08-2013

34 34

NOWE TECHNOLOGIE …

Wykres zmiany współczynnika przewodzenia ciepła w czasie

wspołczynnik przewodzenia ciepła W/mK

zmiana współczynnika przewodzenia ciepła izolacji PUR w funkcji czasu eksploatacji

15 lata

CP trad apr.

35 35

NOWE TECHNOLOGIE …

Rury pojedyncze z izolacją seria 1-1 (zasilanie standard,

Rury pojedyncze z izolacją seria 2-1 (zasilanie plus,

Rury pojedyncze z izolacją seria 2-2 (zasilanie plus,

Rury TwinPipe izolacja seria standard.

12-08-2013

Jednostkowe straty ciepła rur preizolowanych w rozbiciu na średnice – Straty ciepła rur pojedynczych obliczono według PN-EN 13941,

– Straty ciepła rur preizolowanych obliczono zgodnie z metodą multipolową

Wallenten,

Steady – State Heat Loss from Insulated Pipes,

Lund institute of Technology,

Sweden 1991.

– Straty ciepła dla sieci kanałowej według NFOŚiGW – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

Działanie 9.2.

Efektywna dystrybucja energii i efektywność energetyczna „Szacowanie strat ciepła w wyniku realizacji projektu”.

36 36

NOWE TECHNOLOGIE …

Lata eksploatacji sieci Wskaźnik pogorszeni a izolacji

0–5

6–10

11– 15

16–20

21–25

Wskaźnik pogorszenia izolacji sieci kanałowych wg [11]

NOWE TECHNOLOGIE KTÓRYCH WPROWADZENIE MOGŁOBY POPRAWIĆ EFEKTYWNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY CIEPŁA SYSTEMOWEGO

wykonanych z zespawanych elementów formowanej na zimno blachy i elementów rurowych poddawanych jest wysokim naprężeniom mechanicznym.

W trakcie procesu spawania elementów kurków w czasie ich produkcji powstają dodatkowe naprężenia i mikropęknięcia.

Spoiny nie są też nigdy idealne pod względem przetopienia materiału.

Analiza spoin w korpusie przy wyprowadzeniu wałka.

Analiza spoin w korpusie w okolicy elementu uszczelniającego.

NOWE TECHNOLOGIE …

 definiuje momenty zginające.

Przykładowo,

kurek kulowy DN 300 musi wytrzymać obciążenie swobodnie leżącej rury o długości 25,7 m z tymże kurkiem wspawanym w jej w środku,o łącznym ciężarze 3,4 t.

NOWE TECHNOLOGIE …

Zalety kurka Monolith Zoptymalizowany korpus pod względem odporności na naprężenia.

 Tylko jeden spaw w obszarze działania głównych sił osiowych rurociągu.

 Wyeliminowanie z korpusu elementów formowanej na zimno blachy oraz elementów rurowe.

 Wyeliminowanie spawu z obszaru połączenia korpusu z tuleją wrzeciona.

NOWE TECHNOLOGIE …

 We współpracy z TÜV Wiedeń korpus kurka kulowego KLINGER® Monolith KHO został zoptymalizowany pod względem wytrzymałości na największe siły rozciągające i ściskające,

jakie mogą powstawać w rurociągach ciepłowniczych.

 Uwzględniono również odporność korpusu na naprężenia pochodzące od momentów zginających.

 Konstrukcja Monolith została opracowana i przeliczona z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

 Optymalny rozkład naprężeń w korpusie uzyskany został poprzez wyeliminowanie możliwości powstawania ostrych zmian w ich kierunkach:

średnie

NOWE TECHNOLOGIE KTÓRYCH WPROWADZENIE MOGŁOBY POPRAWIĆ EFEKTYWNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY CIEPŁA SYSTEMOWEGO

Technologia Zdalna (dokonywana z powietrza) inspekcja sieci ciepłowniczych jest z technologicznego punktu widzenia adaptacją technologii kosmicznych do zastosowania ich w obszarach bliskich ziemi,

gdyż w ten sposób dokonuje się wielkopowierzchniowego skanowania komunalnych obszarów aglomeracyjnych,

ewidencjonuje je i dokumentuje (kartuje) tematycznie przy pomocy materiału zdjęciowego.

Do analizy stanu sieci ciepłowniczych oraz systemów transportowych innych mediów stosuje się czujnik TIR o wysokiej rozdzielczości i zakresie widmowym 8-14 µm.

NOWE TECHNOLOGIE …

Zastosowanie zdalnej termografii do analizy stanu sieci ciepłowniczych poprzez wykonywanie map termalnych miasta.

Ogólne zasady zastosowania termografii Na bazie rutynowych inspekcji dostępnych odcinków sieci ciepłowniczych przy pomocy kamer termowizyjnych można uzyskać tylko warunkowe informacje na temat stanu i ewentualnych awarii w sieci ciepłowniczej na objętym przez nią obszarze.

Dzięki zdalnej analizie stanu kompleksowych sieci ciepłowniczych przy zastosowaniu czujników podczerwieni można w krótkim czasie pomiarowym i w identycznych zdefiniowanych warunkach pomiaru uzyskać dane zdjęciowe o wysokiej rozdzielczości geometrycznej i termicznej.

Ta strategia zbierania danych pozwala na porównawczą analizę całej sieci na badanym obszarze zaopatrywania w energię cieplną.

Celem badania nie jest w pierwszym rzędzie zlokalizowanie poszczególnych wycieków,

lecz wielkopowierzchniowa ocena wszystkich elementów sieci oraz zarejestrowanie i dyferencjacja wszystkich jej słabych punktów.

W ten sposób analiza stanu jest obiektywną pomocą w podejmowaniu decyzji w zakresie planowania remontów i inspekcji.

Dziękuję za uwagę