PDF -Okladka VIP 11 (Page 1) - Magazyn Vip - Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5


Like and share and download

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007

Okladka VIP 11 (Page 1) - Magazyn Vip

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 PDF Sprawozdanie końcowe Główny Inspektorat Ochrony Środowiska gios gov pl siedliska metodyka monitoringu zwierzat 2012 3 pdf PDF Show publication content! wbc poznan pl Content 201625 index pdf PDF last revised december 10, 2005 KPK Torontokpk toronto

Related PDF

Sprawozdanie końcowe - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

[PDF] Sprawozdanie końcowe Główny Inspektorat Ochrony Środowiska gios gov pl siedliska metodyka monitoringu zwierzat 2012 3 pdf
PDF

Show publication content!

[PDF] Show publication content! wbc poznan pl Content 201625 index pdf
PDF

last revised december 10, 2005 - KPK Toronto

[PDF] last revised december 10, 2005 KPK Torontokpk toronto wp content obrona mark paul 2013 tangled web3 pdf
PDF

JKI - 11 - 2016pdf - JĘZYK, KOMUNIKACJA, INFORMACJA

[PDF] JKI 11 2016 pdf JĘZYK, KOMUNIKACJA, INFORMACJAjki amu edu pl files JKI 20 2011 20 202016 pdf
PDF

Okladka VIP 11 (Page 1) - Magazyn Vip

10 Lis 2015 Od lewej Paweł Biernacki (Jubitom), Peter Kaeser (CFB), Kazimierz Tomasie wicz (Jubitom), Renato czym, są w stanie zaprezentować zdjęcia z różnych perspektyw prace ukierunkowane na opracowanie rozwiązania o oraz Solid Edge, które są obecnie naj rabinek standardowy w układzie
PDF

Czynniki zwiększające niezawodność dostawy ciepła systemowego dla Rzeszowa

Ocena niezawodności administratora sieci teleinformatycznej

97 97 Rozdział 5 AKTYWNE ZWIĘKSZANIE NIEZAWODNOŚCI Czynniki 2 ÷6 są aktywnymi czynnikami wpływającymi na niezawodność Łatwo zauważyć? 20 Cze 2018 Zdefiniowano pojęcie niezawodności człowieka, podano klasyfikację zwiększają poziom ryzyka związanego z eksploatacją systemów niu przewozów

 1. Podstawy niezawodności
 2. METODY OCENY WPŁYWU CZYNNIKA LUDZKIEGO NA
 3. Eksploatacja i Niezawodność
 4. Ocena niezawodności administratora sieci teleinformatycznej
 5. badania korozyjne statków powietrznych w aspekcie zwiększania
 6. Czynniki determinujące formy ekspansji zagranicznej
 7. indywidualne i środowiskowe czynniki sprzyjające narażeniu na
 8. Niezawodność człowieka w świetle psychologicznej teorii
 9. obliczanie niezawodności konstrukcji inżynierskich metodami
 10. czynniki

Publikacja powstała w ramach projektu Przedszkole przyszłości – program Nauczyciel zwraca uwagę, że wszystko, co nas otacza, zostało przez kogoś kiedyś Tydzień 34 – Lecimy na Marsa — 145 Tekst 2 Jak powstała Ziemia?1

 1. CZAS PRZYSZŁY
 2. Wielki Tydzień
 3. Materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
 4. tydzień modlitwy 2018
 5. Tydzień Wychowania
 6. TYDZIEŃ CZYTANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI
 7. Feralny Tydzień
 8. Tydzień 9
 9. Publikacja powstała w ramach projektu Przedszkole przyszłości
 10. co nas otacza

Czytania ślubne. Czytania ze Starego Testamentu

2 (227) luty 2012 Gmina Czernichów ISNN 1428 - 6920

maciejowka wp content uploads 2014 05 czytania CZYTANIA ZE STAREGO TESTAMENTU POZA OKRESEM WIELKANOCNYM PIERWSZE CZYTANIE 1 Rdz 1,26 28,31a Stworzenie mężczyzny i kobiety Pierwsza para ludzi została stworzona na obraz Boży i Bóg z upodobaniem na nią spoglądał Podobnie i dziś Bóg z upodobaniem spogląda na

PDF Installation Manual DUAL FREQUENCY SEARCHLIGHT SONAR furuno ru fileadmin files Manuals CH 300 IM ENG 13250D pdf PDF ÜÔ Ö Ò Æ ÅÇ ¿ Ú ÒØ × Ø Ð Ñ Ø Ø ÓÒ× ÈÖÓ×Ô Ø Ú ÔÓÙÖ Ð Ô Ý iaea

 1. phonology problem sets with answers
 2. advanced phonology pdf
 3. phonetics and phonology test with answers pdf
 4. look at the following ukrainian words containing the sounds
 5. ipa chart
 6. examine the following data from spanish and answer the questions that follow
 7. phonology pdf
 8. ipa transcription

D 44 - Familiennachlass Weidle

D 44 - Familiennachlass Weidle - archivelk-wuede

dspfirst gatech edu chapters 04samplin labs DigitalImage A to D sampling and the D to A reconstruction processes are carried out for digital images In particular, we will show a commonly used method of image zooming is actually D A reconstruction, but it gives “poor” results—a later lab will

D A DP-24SD. Digital-Portastudio. Benutzerhandbuch

1 Pro Audio - Recording : Digital Recorders & Players

tascam dp 24 dp 32 E DP 24SD OM vB pdf dp 24sd digital portastudio owner's manual 2 tascam dp 24sd important safety precautions warning to prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to d26lpennugtm8s cloudfront DP24SD man

smoozysuzy wp content uploads 2018 01 Folder a in n e sthie f r Ü c h t e + s u p e r f o o d s + s Ä f t e + p Ür e s + g e w Ü r z e

med uni magdeburg de unimagdeburg mm Am 07 09 2014 haben wir gemeinsam 60 Jahre Hochschulmedizin Magdeburg mit einem großen Fest auf dem Campus gefeiert Bei schönem Wetter und bei guter Stimmung konnten sich zahlreiche Mitarbeiter und deren Familien sowie interessierte Besucher aus nah und fern von der

Home back 178517861787178817891790 Next

? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz,

Aby zrozumieć istotę EDGE,

Description

Czym jest EDGE

? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz,

styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Wstęp.

Aby zrozumieć istotę EDGE,

niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS.

General Packet Radio Service (GPRS)

która stosowana jest w sieciach GSM do pakietowego przesyłania danych.

Oferowana w praktyce prędkość transmisji rzędu 30-80 kb/s umoŜliwia korzystanie z Internetu lub z transmisji strumieniowej audio/video.

Inną zaletą tej technologii jest fakt,

Ŝe uŜytkownik płaci za faktycznie wysłaną lub odebraną ilość bajtów,

w którym połączenie było aktywne.

GPRS nazywane jest często technologią 2.5G,

poniewaŜ stanowi element ewolucji GSM (jako telefonii komórkowej drugiej generacji)do sieci w standardzie 3G.

Więcej na http://pl.wikipedia.org/wiki/GPRS.

Czym jest EDGE

? EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution

Często nazywa się takŜe EGPRS,

czyli Enhanced GPRS (Ulepszony GPRS).

Podobnie jak w przypadku usługi GPRS,

płaci się rachunek tylko za ilość przesłanych danych,

Technologia EDGE została stworzona tak,

aby sprostać wymaganiom transmisyjnym,

które związane są z koniecznością szybkiego przesyłu duŜej ilości danych w środowisku radiowym.

EDGE umoŜliwia przesył danych z szybkością aŜ do 384 kilobitów na sekundę.

W praktyce maksymalną prędkością jest 230 kbps.

Łatwość implementacji.

EDGE opiera się na współczesnej technologii GSM i GPRS,

co umoŜliwia pozostawienie obecnie zwymiarowanej i rozplanowanej sieci komórkowej GSM/GPRS.

EDGE bazuje na tych samych pasmach częstotliwości,

Tak więc przy implementacji nowej technologii EDGE operator nie musi ubiegać się o przydział nowych częstotliwości,

tak jak ma to miejsce w przypadku systemu UMTS.

Implementacja ogranicza się do dodania nowych modułów do obecnych stacji BTS (Base Transceiver Station).

W rozrastającej się sieci komórkowej,

dodanie nowych modułów transmisyjnych stanowi rutynową aktywność.

więc zamiast wstawiać nowe moduły nadawcze GSM,

wystarczy instalować moduły nadawcze posiadające funkcjonalność obsługi dwóch standardów naraz,

Oprogramowanie EDGE'owe moŜna zaś zainstalować zdalnie,

co pozwala na natychmiastową aktywację nowej technologii w sieci.

Technologia EDGE jest „nakładką” GPRSu,

nie moŜe egzystować samoistnie.

Jak działa EDGE

? EDGE stosuje technologię nieco odmienną od GPRS,

zasadniczo róŜni się techniką modulacji i kodowania.

Technologia ta nazywa się 8PSK czyli 8-Phase Shift Keying,

po polsku nazywana ośmiowarstwowym kluczowaniem fazy.

W uproszczony sposób,

działa to tak: w technologiach GPRS i EDGE dane są przesyłane impulsowo.

W przypadku technologii GPRS kaŜdy implus przenosi 1 bit danych,

podczas gdy w technologii EDGE jeden impuls przenosi 3 bity.

Tak więc transmisja danych jako taka nie jest szybsza,

lecz w tym samym czasie moŜna przesłać ich więcej.

Porównanie GPRS i EDGE.

Rzeczywista,

osiągalna prędkość pobierania danych z sieci dla GPRS to około 80kbps,

Co jeśli technologia EDGE nie jest udostępniana

gdzie sieć telefonii komórkowej nie udostępnia technologii EDGE,

połączenia będą domyślnie realizowane za pośrednictwem technologii GPRS.

W godzinach szczytu,

w sieciach komórkowych o duŜym natęŜeniu ruchu abonenckiego moŜe okazać się,

Ŝe połączenie jest wolniejsze niŜ maksymalna szybkość transmisji,

poniewaŜ pierwszeństwo mają połączenia głosowe.

Podobnie jak w przypadku technologii GPRS,

szybkość transmisji danych takŜe zaleŜy od klasy multi-slot terminala.

Klasy GPRS/EDGE.

Klasy GPRS/EDGE odnoszą się do kanałów przeznaczonych do wysyłania i odbioru danych.

Co oznacza symbol "Class 10 (4+2,

tym szybsza transmisja danych.

 Druga cyfra (2) dotyczy wysyłania danych.

ta cyfra nie musi być podawana),

odnosi się do maksymalnej ilości slotów,

które mogą być wykorzystywane jednocześnie do wysyłania i odbioru danych.

Tak więc w tym przypadku mogą występować 4 sloty odbiorcze i jeden nadawczy (4+1=5) lub 3 odbiorcze i 2 nadawcze (3+2=5),

poniewaŜ kaŜdy slot moŜe w danym czasie być wykorzystywany tylko do nadawania lub do odbioru.

JednakŜe nie moŜe być 2 slotów odbiorczych i 3 nadawczych,

gdyŜ przekraczałoby to maksymalną liczbę slotów przeznaczonych do odbioru.

Popularność EDGE.

Ilość abonentów usługi EDGE.

Dane: Nokia,

EDGE W Polsce.

Wszyscy obecni,

polscy operatorzy komórkowi oferują dostęp do Internetu dzięki technologii EDGE.

Na poniŜszej mapce zaprezentowano aktualne pokrycie Polski usługą EDGE oraz dla porównania UMTS,

Mobilne terminale obsługujące EDGE (przykłady).

Trzyzakresowa karta do komputera PC Sony Ericsson GC85 EDGE/GPRS gwarantuje zasięg na wszystkich pięciu kontynentach.

Nokia 6630

Sony Ericsson W800i

Podsumowanie.

Dzięki łatwej implementacji technologii EDGE,

nie wymagającej znaczących zmian w sieci GSM,

moŜliwe jest szybkie uzyskanie ogólno-narodowego pokrycia siecią zapewniającą usługi o duŜej przepływności danych,

lub teŜ o duŜej pojemności w sieci komórkowej.

Dzięki temu stanowi konkurencyjną technologię w stosunku do UMTS'a.

Technologia EDGE,

stanowiąca ewolucyjny krok po GSM i GPRS,

oferuje usługi 3G związane z transmisją danych w obecnym paśmie częstotliwości GSM.

Mówiąc inaczej zapewnia w paśmie 2G szybkość transmisji na poziomie 3G.

EDGE dostarcza zarazem duŜe przepływności oraz dobre wykorzystanie widma w porównaniu z system GSM,

dzięki czemu moŜe stanowić osobną sieć mobilną,

bądź teŜ być uzupełnieniem sieci UMTS.

Implementacja technologii EDGE nie wymusza ma operatorze konieczności ubiegania się o przydział nowych częstotliwości,

tak jak ma to miejsce w przypadku systemu UMTS.

Źródła: http://www.nokia.com/A4153280 http://www.nokia.com.pl/nokia/telefony/technologie/edge/index.html http://www.plusgsm.pl/uslugi/technologie/edge/ http://www.orange.pl/portal/map/map/int_tech

?id=1458917 http://www.ericsson.com/pl/technology/edge.shtml http://en.wikipedia.org/wiki/EDGE