PDF -Dominika Katarzyna Szponder , Kazimierz Trybalski - Czy właściwa jest termiczna utylizacja odpadów komunalnych w rusztowych kotłach energetycznych
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

Czy właściwa jest termiczna utylizacja odpadów komunalnych w rusztowych kotłach energetycznych

Dominika Katarzyna Szponder , Kazimierz Trybalski

Czy właściwa jest termiczna utylizacja odpadów komunalnych w rusztowych kotłach energetycznych jpmarine pl wp content uploads 2013 12 article TSiCh Wytrzymałość właściwa stal Cr Mo wysokiej jakości stopy aluminium tytanu włókna węglowe szklane 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 km Rys 1 Wytrzymałości właściwe wybranych materiałów 8 Włókna węglowe charakteryzują się dobrą odpornością cieplną i

Related PDF

technologie Właściwości i zastosowania włókien węglowych i

jpmarine pl wp content uploads 2013 12 article TSiCh Wytrzymałość właściwa stal Cr Mo wysokiej jakości stopy aluminium tytanu włókna węglowe szklane 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 [km] Rys 1 Wytrzymałości właściwe wybranych materiałów [8] Włókna węglowe charakteryzują się dobrą odpornością cieplną i chemicz ną, a temperatura pracy jest jednym z najważniejszych
PDF

- naturalne materiały kamienie: skały zwarte, piaski, Ŝwiry;

pg gda pl ~krogu 2010 04 26 Wlasciwosci fizyczne pdf zamraŜania i rozmraŜania Jest on spełniony, jeśli po odpowiedniej liczbie cykli próbka nie wykazuje pęknięć, masa ubytków (zniszczone krawędzie, odpryski) nie przekracza 5 , a obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek niezamraŜanych jest nie większe niŜ 20
PDF

Rozwiązania izolacyjne ProRox dla rur i rurociągów

static rockwool globalassets rti downloads pl tam, gdzie niemożliwie jest użycie otulin, np w przypadku rur z dużą liczbą elementów o nieregularnych kształtach, takich jak kolanka czy armatura Maty na siatce ProRox WM wykazują stosunkowo niską odporność na nacisk i powinny być moco wane wyłącznie przy użyciu elementów dystansowych lub kon strukcji wsporczych 5
PDF

TERMICZNA ANALIZA MES OBWODÓW DRUKOWANYCH

elektr polsl pl images elektryka 234 234 5 pdf wykonanych z laminatu FR 4 Poza niewątpliwymi zaletami materiału FR 4, który jest tani, odporny mechanicznie i cieplnie, jego przewodność cieplna właściwa jest niewielka (l = 0,26 W m·K) Utrudnia to skuteczne odprowadzenie ciepła z elementów SMD do radiatorów umieszczonych po drugiej stronie laminatu Zwiększenie skuteczności
PDF

Właściwości fizyczne i mechaniczne keramzytu otrzymanego z

yadda icm edu pl yadda element bwmeta1 element baztech 18÷30 Zdolność wchłaniania wody przez badany keramzyt jest znacznie niższa i pory nie ulegają całkowitemu nasyceniu wodą Może być wykorzystany zatem jako izolacja termiczna na gruncie czy do drenażu opaskowego Związki barwiące Zasada metody polegała na wizualnym stwierdzeniu związków barwiących
PDF

CO TO JEST IMS? - komelkatowicepl

komel katowice pl ZRODLA FULL 98 ref 01 pdf Rezystancja termiczna warstwy ceramicznej wynosi około Rth Cer = 87 K W (1 mm 2, grubość 100 µm, przy założeniu przewodności cieplnej właściwej 1,15 W m·K) Podłoże aluminiowe (1 mm 2, grubość 1,5 mm, przewodność cieplna właściwa 200 W m·K) charakteryzuje się rezystancją termiczną rzędu Rth Alu = 7,5 K W Rys 7
PDF

Wszechstronna, niezawodna i konsekwentnie fantastyczna

files danfoss download Drives DKDDPB302A849 FC301 przetwornicy częstotliwości określają, czy jest ona właściwa dla danej aplikacji Wspaniałe połączenie funkcjonalności, przydatności dla Twojego środowiska i dostępności kompleksowych narzędzi inżynierskich sprawia, że wybierając przetwornicę częstotliwości VLT® AutomationDrive z serii FC 300 masz absolutną
PDF

NIEZWYK£E W£A„CIWO„CI ZWYK£EJ WODY - tchikcompl

tchik pl archiwum 2005 7 niezwykla woda pdf nie jest œciœle upakowanym kryszta ‡em; jego struktura jest bardzo pulch na, niespójna, wystŒpuje w niej sporo pustych miejsc, czŒœciowo wype‡nio nych cz„steczkami wody Dlatego lód jest l¿ejszy od wody Co wiŒcej, wspo mniane cz„steczki wody wŒdruj„ po sieci krystalicznej W tym przypadku
PDF

IZOLACYJNOŚĆ OD DŹWIĘKÓW POWIETRZNYCH I DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH

silikaty pl wp content uploads 2016 03 Akustyka i ich weryfikacji czy wreszcie występujące w budynkach problemy i możliwość ich naprawy Zeszyt techniczny prezentuje równocześnie potencjał konstrukcji murowych z elementów silikatowych w zakresie ochrony akustycznej Dzięki swoim właściwościom ściany silikatowe często stanowią odpowiedź na znakomitą większość problemów
PDF

Dominika Katarzyna Szponder , Kazimierz Trybalski


PDF

PDF Sprawozdanie końcowe Główny Inspektorat Ochrony Środowiska gios gov pl siedliska metodyka monitoringu zwierzat 2012 3 pdf PDF Show publication content! wbc poznan pl Content 201625 index pdf PDF last revised december 10, 2005 KPK Torontokpk toronto

Czynniki zwiększające niezawodność dostawy ciepła systemowego dla Rzeszowa

Ocena niezawodności administratora sieci teleinformatycznej

97 97 Rozdział 5 AKTYWNE ZWIĘKSZANIE NIEZAWODNOŚCI Czynniki 2 ÷6 są aktywnymi czynnikami wpływającymi na niezawodność Łatwo zauważyć? 20 Cze 2018 Zdefiniowano pojęcie niezawodności człowieka, podano klasyfikację zwiększają poziom ryzyka związanego z eksploatacją systemów niu przewozów

 1. Podstawy niezawodności
 2. METODY OCENY WPŁYWU CZYNNIKA LUDZKIEGO NA
 3. Eksploatacja i Niezawodność
 4. Ocena niezawodności administratora sieci teleinformatycznej
 5. badania korozyjne statków powietrznych w aspekcie zwiększania
 6. Czynniki determinujące formy ekspansji zagranicznej
 7. indywidualne i środowiskowe czynniki sprzyjające narażeniu na
 8. Niezawodność człowieka w świetle psychologicznej teorii
 9. obliczanie niezawodności konstrukcji inżynierskich metodami
 10. czynniki

Publikacja powstała w ramach projektu Przedszkole przyszłości – program Nauczyciel zwraca uwagę, że wszystko, co nas otacza, zostało przez kogoś kiedyś Tydzień 34 – Lecimy na Marsa — 145 Tekst 2 Jak powstała Ziemia?1

 1. CZAS PRZYSZŁY
 2. Wielki Tydzień
 3. Materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
 4. tydzień modlitwy 2018
 5. Tydzień Wychowania
 6. TYDZIEŃ CZYTANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI
 7. Feralny Tydzień
 8. Tydzień 9
 9. Publikacja powstała w ramach projektu Przedszkole przyszłości
 10. co nas otacza

Czytania ślubne. Czytania ze Starego Testamentu

2 (227) luty 2012 Gmina Czernichów ISNN 1428 - 6920

maciejowka wp content uploads 2014 05 czytania CZYTANIA ZE STAREGO TESTAMENTU POZA OKRESEM WIELKANOCNYM PIERWSZE CZYTANIE 1 Rdz 1,26 28,31a Stworzenie mężczyzny i kobiety Pierwsza para ludzi została stworzona na obraz Boży i Bóg z upodobaniem na nią spoglądał Podobnie i dziś Bóg z upodobaniem spogląda na

PDF Installation Manual DUAL FREQUENCY SEARCHLIGHT SONAR furuno ru fileadmin files Manuals CH 300 IM ENG 13250D pdf PDF ÜÔ Ö Ò Æ ÅÇ ¿ Ú ÒØ × Ø Ð Ñ Ø Ø ÓÒ× ÈÖÓ×Ô Ø Ú ÔÓÙÖ Ð Ô Ý iaea

 1. phonology problem sets with answers
 2. advanced phonology pdf
 3. phonetics and phonology test with answers pdf
 4. look at the following ukrainian words containing the sounds
 5. ipa chart
 6. examine the following data from spanish and answer the questions that follow
 7. phonology pdf
 8. ipa transcription

D 44 - Familiennachlass Weidle

D 44 - Familiennachlass Weidle - archivelk-wuede

dspfirst gatech edu chapters 04samplin labs DigitalImage A to D sampling and the D to A reconstruction processes are carried out for digital images In particular, we will show a commonly used method of image zooming is actually D A reconstruction, but it gives “poor” results—a later lab will

D A DP-24SD. Digital-Portastudio. Benutzerhandbuch

1 Pro Audio - Recording : Digital Recorders & Players

tascam dp 24 dp 32 E DP 24SD OM vB pdf dp 24sd digital portastudio owner's manual 2 tascam dp 24sd important safety precautions warning to prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to d26lpennugtm8s cloudfront DP24SD man

Home back 178517861787178817891790 Next

Henryk mgr inż.

Kozakiewicz Andrzej ZBUS-TKW Combustion Głowno mgr inż.

Kantorek Marcin Politechnika Wro...

Description

Karcz Henryk mgr inż.

Kozakiewicz Andrzej ZBUS-TKW Combustion Głowno mgr inż.

Kantorek Marcin Politechnika Wrocławska Wydz.

Mech.-Energ.

Zakład Kotłów i Turbin dr inż.

Dziugan Piotr Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Prof.

Wierzbicki Krzysztof Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Warszawa

Czy właściwa jest termiczna utylizacja odpadów komunalnych w rusztowych kotłach energetycznych

Zobowiązaliśmy się,

że do 2012 roku ograniczymy o 25% ilość śmieci,

które wyrzucane są na wysypiska.

Na składowiska ma trafić nie więcej niż 75% masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

W 2013 roku musi to być już nie więcej jak 50%,

a w 2020 roku maksymalnie 35%.

Pozostało jeszcze kilka miesięcy,

będziemy musieli zapłacić kary,

Euro dziennie,

że opóźnienie może nas kosztować około 100 mln EURO rocznie.

W tym momencie nie ma już żadnych szans na spełnienie naszych zobowiązań w dziedzinie gospodarki odpadami.

Spełnienia zobowiązań akcesyjnych wymaga podjęcia kompleksowych i systemowych działań: budowy zakładów przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz utworzenia regionów gospodarki odpadami komunalnymi,

co powinno przyczynić się do uzyskania wysokiej efektywności ekonomicznej i ekologicznej konkretnych przedsięwzięć [1-2].

Analiza techniczna i technologiczna potencjalnych paliw energetycznych wytworzonych z odpadów komunalnych wykazała,

że najbardziej ekonomicznym i ekologicznym sposobem Energetycznego Recyklingu Odpadów (ERO) jest wytworzenie Formowanych Alternatywnych Paliw Energetycznych (FAPE) w postaci sprasowanych kęsów,

brykietów lub peletów służących do opalania kotłów elektrociepłowni pracujących w układzie kogeneracji,

łączącej w sobie układ turbogeneratora parowego i turbogeneratora ORC.

Propozycja zasilania układów kotłowych przez APE (Alternatywne Paliwa Energetyczne) w postaci FAPE wynika bowiem z analizy logistycznej podawania paliwa do elektrociepłowni.

Zasilanie elektrociepłowni FAPE w pierwszej kolejności zmniejsza objętość podawanego paliwa,

a w drugiej kolejności zmniejsza jego zawilgocenie i zwiększa kaloryczność.

Jest to prawidłowość niezależna od stosowanych technologii i rodzaju urządzeń do brykietowania i peletowania biomasy i wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych i przemysłowych.

Najbardziej prosty sposób wytwarzania FAPE jest bowiem związany zawsze z częściowym pozbawieniem odpadów wilgoci (powstaje wysokoenergetyczne paliwo energetyczne) i wzrost ciepła spalania,

co stanowi najbardziej racjonalny technologicznie i ekonomicznie wariant energetyczny.

Oznacza to konieczność budowy zakładów zagęszczających palne części w bezpośrednim sąsiedztwie wysypisk i

W konsekwencji jest to „dar natury”,

który umożliwia oddzielenie uciążliwych wysypisk,

składowisk i sortowni odpadów od elektrociepłowni opalanych wytworzonym FAPE,

usytuowanych w ośrodkach zurbanizowanych w których istnieje możliwość odbioru wyprodukowanej energii cieplnej bez przykrych i uciążliwych konsekwencji dla miejscowej ludności.

Bardzo istotną cechą odpadów jest jego postać fizyczna,

bezpośrednia toksyczność i skażenie biologiczne [3-6].

Przy spalaniu odpadów należy brać pod uwagę nie tylko fizyczny charakter odpadu,

lecz również charakter połączeń chemicznych,

które powinny ulec rozpadowi,

a produkty rozpadu powinny się utlenić.

Ważna jest tu również temperatura procesu oraz czas kontaktu tzn.

w którym odpad znajduje się w korzystnym dla jego unieszkodliwienia obszarze temperaturowym przy odpowiednim składzie fazy gazowej.

Ważny jest też charakter stałej pozostałości,

Emisja pyłów może bowiem prowadzić do wtórnej syntezy substancji szkodliwych na powierzchni ziaren popiołu.

Zasadniczo spalanie odpadów stanowi utlenianie materiałów palnych zawartych w odpadach.

Odpady są na ogół bardzo zróżnicowanymi materiałami,

składającymi się przede wszystkim z substancji organicznych,

Odpady komunalne stanowią jedną z najbardziej istotnych grup odpadów wytwarzanych w Polsce.

Strumień wytworzonym odpadów komunalnych,

z wyraźną tendencją wzrostową,

zarówno w ujęciu ich masy jak i wartości opałowej,

sięga w skali roku 10 mln Mg.

Jednym z podstawowych celów jest zredukowanie w określonych terminach strumienia masy ulegających biodegradacji odpadów komunalnych.

Realizacja tego celu,

co wyraźnie udowadniają takie strategiczne dokumenty rządowe jak Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) 2010 oraz tzw.

lista indykatywna dużych projektów,

zatwierdzana w listopadzie 2007 r.

przez Radę Ministrów w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

nie będzie możliwa bez wdrożenia instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych,

szczególnie w systemach gospodarki odpadami komunalnymi dużych polskich miast czy w systemach o znaczeniu regionalnym.

Zapisane w Traktacie Akcesyjnym oraz w krajowych ustawach i rozporządzeniach zobowiązania oraz obowiązki związane z uporządkowaniem krajowej gospodarki odpadami komunalnymi wyznaczają konkretne cele,

skojarzone z konkretnymi datami ich osiągnięcia.

Wyznaczone cele muszą być osiągnięte poprzez wybudowanie elektrociepłowni opalanych odpadami ulegającymi spalaniu,

które spełnić mają dwa podstawowe warunki:

w znacznej części traktowanych,

jako energia ze źródeł odnawialnych.

Prawnie w myśl aktualnie tworzonego rozporządzenia Ministra Środowiska,

biodegradowalne odpady komunalne mają wszelkie cechy energii odnawialnej,

a więc mogą zostać uznane za biomasę,

która poddana procesowi termicznego przekształcania w elektrociepłowni opalanej FAPE może stanowić źródło energii odnawialnej.

Planowane w ten sposób do budowy elektrociepłownie opalane odpadami,

mogą w istotny sposób przyczynić się do osiągnięcia wymaganych docelowych,

procentowych udziałów energii ze źródeł odnawialnych.

Spostrzeżenie to stanowi swojego rodzaju wartość dodaną w aspekcie podejmowanych projektów budowy spalarni odpadów w Polsce,

odpady ulegające biodegradacji zawarte w poddawanych spalaniu odpadach komunalnych

stanowiły drugie co do wielkości źródło energii odnawialnej (19% udziału),

a średnio każda spalarnia produkowała dzięki odzyskowi z tych odpadów 47% tzw.

Kolejnym przykładem może być spalarnia odpadów komunalnych w Bratysławie,

że w 2006 r.

Tego rodzaju przykładów,

zaczerpniętych w oparciu o inne spalarnie krajów UE,

można podać znacznie więcej [1-2].

Odpady pochodzące z uprzemysłowionej,

zurbanizowanej części kraju,

morfologicznie znacznie różnią się od odpadów pochodzących z obszarów wiejskich czy małomiasteczkowych.

Niezależnie od tych czynników można jednak z całą pewnością przyjąć że głównymi składnikami morfologicznymi odpadów niezależnie od ich udziału masowego są następujące substancje organiczne i nieorganiczne: 1-odpady ceramiczne,

Odpady 1÷3 zawierające ceramiczne odpady budowlane,

szkło oraz metale żelazne i metale kolorowe są odpadami niepalnymi i powinny być usunięte z ogólnej masy odpadów w procesie sortowania ręcznego i sortowania mechanicznego bezwzględnie przed procesem termicznej utylizacji.

Segregacja i odseparowywanie materiałów niepalnych ze strumienia utylizowanych odpadów jest czynnością niezbędną z ekonomicznego punktu widzenia oraz ze strony pewności i niezawodności eksploatacyjnej instalacji.

Pozostałe substancje odpadów (4÷14) są to odpady palne organiczne i nieorganiczne.

Odpady te powinny podlegać segregacji gabarytowej z uwagi na wielkość urządzeń transportujących oraz urządzeń procesu suszenia i procesu termicznego rozkładu.

Zmniejszenie wymiarów gabarytowych,

szczególnie drewna budowlanego,

powoduje wzrost gęstości nasypowej i znaczne obniżenie objętości urządzeń technologicznych instalacji.

Dodatkowym rozwiązaniem problemu powinno być rozdrobnienie odpadów do takich rozmiarów aby mogła nastąpić peletyzacja,

brykietyzacja lub zagęszczenie do postaci kęsów o rozmiarach nie większych jak 200mm.

Sprasowana postać odpadów jest najbardziej ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem logistycznym dostarczania odpadów ze składowiska do instalacji termicznej utylizacji.

Powstałe w wyniku procesu rozdrobnienia i prasowania formowane alternatywne paliwo energetyczne (FAPE) posiada w zależności od

rodzaju substancji stopnia sprasowania,

gęstość nasypową (Drn) w granicach 400÷600 kg/m3 oraz wilgotność w granicach (Wr) 5-15%,

co w przypadku gęstości jest dwukrotnie większe w stosunku do odpadów luźno ułożonych,

a w przypadku wilgoci jest 3-4 krotnie mniejsze od wilgoci materiału surowego.

Wykonanie sortowania i sprasowania odpadów z jednej strony daje wysokokaloryczne paliwo energetyczne (FAPE) a z drugiej strony umożliwia usytuowanie instalacji do termicznej utylizacji odpadów w środowisku wysoce zurbanizowanym,

lecz posiadającym możliwości odbioru wytworzonej energii cieplnej.

W takim przypadku,

transport FAPE z wysypiska odpadów do instalacji nie stanowi żadnego problemu logistycznego i ekologicznego.

Nie stanowi również żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego i nie jest żadną uciążliwością dla otoczenia ludzkiego wzdłuż trasy dowozu FAPE z wysypiska usytuowanego poza siedzibami ludzkimi do instalacji usytuowanej w ludzkim środowisku mieszkalnym.

Przykładowa instalacja która będzie utylizować rocznie około 200000t odpadów co odpowiada godzinnemu zużyciu około 25t/h,

wymaga obsługi jedynie przez 3-4 „tiry” które w ciągu 1h będą zwiększać ruch samochodowy w danym rejonie ulicznym.

Przy takiej technologii przygotowania odpadów do spalania i odpowiedniej technologii termicznego ich przekształcania,

uciążliwość dla otoczenia spowodowana ich transportem jest całkowicie pomijalna.

Jako alternatywne paliwo energetyczne do spalania w instalacji (termicznej utylizacji odpadów) można użyć biomasy pochodzącej z drewna leśnego lub z innych upraw rolniczych.

Sprasowana substancja biomasy roślinnej może spełniać zamiennie rolę paliwa w instalacji utylizacji odpadów.

Najkorzystniej jest wówczas,

gdy biomasa jest również zagęszczona do formy peletów,

Biomasa w takiej formie może być podawana do instalacji łącznie z FAPE pochodzącym z odpadów lub może być spalona samodzielnie.

Odpadem który może być utylizowany w instalacji są również osady ściekowe.

Osady ściekowe powinny być przed dostarczeniem do instalacji poddane procesowi naturalnego odsączenia na lagunach w oczyszczalni ścieków lub powinny być odwodnione mechanicznie w wirówkach lub prasach [7-9].

Częściowo pozbawiony wody osad ściekowy może być poddany procesowi termicznej utylizacji samodzielnie lub może być spalony w dowolnych proporcjach masowych łącznie z FAPE pochodzącym z odpadów lub współspalony łącznie z biomasą.

osadów ściekowych i biomasy pochodzącej z drewna.

Własności fizykochemiczne podstawowych składników morfologicznych odpadów komunalnych podane zostały w tabeli nr 1.

W celach porównawczych podano również własności fizykochemiczne biomasy pochodzącej z drewna oraz osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków „GOS” Łódź.

Parametrami substancji palnej które w decydujący sposób wpływają na proces zapłonu jest zawartość wilgoci i zawartość popiołu.

Zawartość wilgoci,

sposób jej rozmieszczenia i struktura fizyczna substancji mineralnej ma duży wpływ na szybkość termicznego rozkładu i szybkość wydzielania gazów pirolitycznych.

Substancja mineralna może bowiem wchodzić w chemiczny skład substancji organicznej lub może tworzyć odrębne struktury połączone fizycznie z substancją organiczną lub może otaczać je.

Wpływ i oddziaływanie substancji mineralnej objawia się w różny,

często nieprzewidywalny sposób zarówno w fazie suszenia,

w fazie wyjścia części lotnych,

jak i w fazie spalania karbonizatu.

Pomijając różne częste odstępstwa,

można generalnie stwierdzić że wzrost zawartości wilgoci i substancji mineralnej,

zawsze prowadzi do wzrostu czasu zapłonu substancji palnej.

Rozpatrując zawartość wilgoci (Wr) i popiołu (Ar) w przedstawionych w tabeli 1 składnikach morfologicznych odpadów,

należy zaznaczyć bardzo duży rozrzut szczególnie zawartości wilgoci (Wr).

W dostarczonej próbce odpadów,

zawartość wilgoci poszczególnych składników morfologicznych waha się od 0,68% do 28,45%.

Oznaczone zawartości popiołu (Ar) przedstawione w tabeli nr 1 wykazały że składniki morfologiczne odpadów pochodzących z organicznych substancji roślinnych i zwierzęcych (poza odpadami kostnymi) zawierają znacznie mniej popiołu niż odpady pochodzenia przemysłowego typu PCV,

guma i skóry w których pierwiastki chemiczne tworzą popiół w znacznej mierze związany chemicznie z pierwiastkami tworzącymi substancję palną.

Substancję mineralną w tej grupie odpadów tworzą głównie pierwiastki: Si,

które znacznie podnoszą do góry charakterystyczne temperatury popiołu,

Popiół pochodzący z odpadów roślinnych i zwierzęcych powstaje głównie z pierwiastków grupy: (Ca,

które w istotny sposób obniżają charakterystyczne temperatury popiołu występujące w trakcie termicznego nagrzewu.

Obniżenie temperatur jest na tyle znaczne,

że wymaga bardzo uważnego prowadzenia procesu w takim zakresie,

aby nie przekroczyć temperatury w złożu spalającego się paliwa powyżej 1000oC,

gdyż to powoduje oblepienie niespalonego paliwa przez roztopiony żużel i znaczny wzrost straty niecałkowitego spalania w żużlu.

Zawartość popiołu autochtonicznego w odpadach organicznych,

Wśród odpadów organicznych jedynie odpady kostne zawierają duże ilości popiołu na poziomie Ar=25÷35%.

Oprócz dużej ilości popiołu,

odpady kostne charakteryzują się popiołem o bardzo niskiej temperaturze spiekania,

Zawartość wilgoci roboczej (Wr) jest ściśle uzależniona od strukturalnej budowy fizycznej danej substancji.

Wilgoć robocza (Wr),

a szczególnie wilgoć przemijająca (Wp) jest bowiem ściśle związana z wilgotnością analityczną (Wa),

która jest fizyczną cechą danej substancji.

Wilgotność osadów ściekowych w stanie dostarczonym (roboczym),

przytoczona jako punkt odniesienia jest bardzo wysoko i sięga 78,12%,

natomiast wilgotność brykietów i peletów pochodzących z drewna,

które w stanie luźnym posiada wilgotność (Wr) około 40÷60%,

po sprasowaniu posiada wilgotność rzędu 9,62÷11,84%.

Tabela nr 1.

Wyniki analizy technicznej i elementarnej głównych składników odpadów komunalnych Lp.

Rodzaj substancji

Odpady z drewna budowlanego

65,60

Odpady papierowe (makulatura)

Qi KJ/kg 20,00 14460

40,80

33,35

23,20

28,80

Odpady z kartonów

65,51

34,67

Odpady z tworzyw sztucznych

69,74

24960

60,88

Odpady z PCV

7,51 7,00

7,26 5,01

Odpady organiczne mięsne

55,61

Odpady organiczne kostne

Odpady organiczne pochodzenia roślinnego

Clr % 0,35

82,00

17,06

96,48

77,97

100,00

100,00

21,03

25,79

94,68

5,04 4,42

0,39 0,30

0,73 0,01

4,66 0,01

35,72

17,00

100,00

18,35

26,10

56,42

Odpady tekstylne

69,05

52,68

21,45

13,72

94,65

Odpady skórzane

41,42

31,87

35,92

42,90

86,02

Odpady gumowe

11,05

49,08

73,85

Brykiety z drewna

72,00

42,64

38,49

Pelety z drewna

73,84

16810

43,95

38,59

Osady ściekowe

43,05

78,12

16,31

94,25

Zawartość wilgoci materiałów o bardzo dużej nasiąkliwości można znacznie zmniejszyć na drodze prasowania.

Proces ten w istotny sposób obniża balastową zawartość wilgoci w paliwie i w zdecydowany sposób poprawia wartość energetyczną danej substancji,

czego wskaźnikiem jest wartość opałowa (Qri).

Przedstawione wyniki badań wykazały że poszczególne składniki morfologiczne znacznie różnią się między sobą zarówno zawartością wilgoci (Wr),

która jest w pewnym sensie cechą fizyczną danej substancji,

jak również zawartością substancji mineralnej,

chemicznie związanej z substancją organiczną jak i mineralną wolną-przybyszową.

Najwyższa zawartość substancji balastowych w postaci wilgoci charakterystyczna jest dla składników morfologicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Składniki te charakteryzują się natomiast bardzo małą ilością substancji mineralnych chemicznie zawiązanych z substancją organiczną.

Wyjątek stanowią odpady kostne,

które posiadają 40% udział substancji mineralnej chemicznie związanej z substancją organiczną.

Odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego posiadają bardzo dużą zdolność do wchłaniania wilgoci,

co objawia się zawartością wilgoci znacznie powyżej 20%.

Najwyższa zawartość wilgoci występuje w osadach ściekowych Wr=78,12%.

Odpady pochodzące z folii,

PCV i gumy charakteryzują się bardzo niską zawartością wilgoci.

Wilgoć w ich przypadku jest wyłącznie wilgocią powierzchniową,

jej zawartość nie przekracza z reguły 5%.

Substancje te charakteryzują się natomiast związaną chemicznie substancją mineralną z substancją palną.

Substancja mineralna stanowi różnego rodzaju wypełniacze,

które trwale są związane z pierwiastkami zaliczanymi do pierwiastków tworzących substancję organiczną.

Stwierdzenie to znajduje odzwierciedlenie w składzie chemicznym karbonizatu otrzymanego w trakcie procesu pirolizy.

Analizy techniczne i elementarne składników morfologicznych odpadów przeprowadzono w Zakładzie Kotłów i Turbin ITC i MP Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Zakładem Chemii i Technologii Węgli Kamiennych i Pirolitycznych Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej.

Analizę chemiczną i elementarną wykonano według odpowiednich norm: wilgoć (W) według PN-80/G-04511 popiół (A) według PN-80/G-04512 części lotne (V) według PN-81/G-04516 ciepło spalania (Q3) według PN-81/G-U44513 gęstość rzeczywista (dr) według PN-81/G-04307 gęstość pozorną (dp) określono metodą rtęciową pod ciśnieniem atmosferycznym węgiel (C) według PN-59/G-04335 wodór (H) według PN-59/G-04339 azot (N) według PN-58/G-04345 siarka (S) według PN-58/G-04340 tlen (O) obliczono jako pozostałość.

Wyniki analizy technicznej i elementarnej badanych prób morfologicznych odpadów przedstawione są w tabeli nr 1.

W tabeli przedstawiono również udział gazów pirolitycznych i karbonizatu otrzymanych w trakcie termicznego rozkładu badanych substancji w temperaturze 1000oC,

w warunkach szybkiego nagrzewu (102÷103deg/s) jakie panują w początkowej strefie paleniska kotła rusztowego.

W karbonizacie oprócz pierwiastka C występują inne pierwiastki które wchodzą w skład substancji mineralnej.

Pierwiastki te impregnują substancje układów siatek węglowych,

z reguły znacznie spowolniając proces wypalania ziaren karbonizatów.

Oprócz różnic w zawartości składników balastowych (Ar,

Wr) występują dość znaczne różnice w składzie elementarnym substancji organicznej.

Zawartość pierwiastków C,

O od których głównie zależy wartość ciepła spalania (Qc) zmieniają się w dość szerokim zakresie,

co powoduje znaczne fluktuacje w intensywności wydzielania ciepła w poszczególnych fazach procesu spalania.

Jest to przyczyną występowania znacznych spiętrzeń temperaturowych w fazie spalania gazów pirolitycznych prowadzących do przekroczenia dopuszczalnych temperatur mięknienia i spiekania popiołu oraz zatapiania niespalonych części odpadów w aglomeratach substancji żużlowej.

Poszczególne składniki morfologiczne odpadów komunalnych w bardzo istotny sposób różnią się między sobą zarówno składem chemicznym jak i fizyczną budową strukturalną.

Różnice te są tak istotne z chemicznego i fizycznego punktu widzenia że praktycznie nie można dokonać żadnych merytorycznych porównań i szukać wspólnej platformy odniesienia.

Budowa fizykochemiczna poszczególnych gatunków morfologicznych odpadów nakazuje traktować je jako odrębne strukturalnie substancje,

które mają podlegać procesowi termicznego przekształcania.

Badania przeprowadzono dla prób o różnej masie w równowagowych warunkach termodynamicznych.

W trakcie badań określono czas odparowania wilgoci i czas nagrzania próbki do momentu w którym wydzielają się gazy pirolityczne w ilości niezbędnej do utworzenia mieszanki palnej zdolnej do zapłonu.

Ten okres indukcji zapłonu gazów pirolitycznych oznaczony został przez czas zapłonu (τz).

Najistotniejszym parametrem spalonej substancji decydującej o jej czasie zapłonu jest zawartość wilgoci.

Czas zapłonu (τz) ustalonej masy próbki,

rośnie proporcjonalnie ze wzrostem zawartości wilgoci (Wr) w próbie wejściowej.

W warunkach kotłów rusztowych,

przy stałym przesuwie rusztu,

zapłon poszczególnych frakcji morfologicznych będzie rozciągnięty na znaczną długość rusztu,

Gazy pirolityczne wydzielają się w sposób wybuchowy,

W podobny sposób przebiega proces współspalana i spalania gazów pirolitycznych z peletów i brykietów pochodzących z tkanki roślinnej.

Wydzielające się gazy powodują wzrost ciśnienia wewnątrz peletu lub brykietu i ich rozpad na drobne elementy,

które spalają się jako niezależne,

Proces wydzielania i spalania gazów pirolitycznych odpadów mięsnych-poza kostnymipeletów,

brykietów pochodzenia roślinnego oraz odpadów pochodzenia roślinnego jest 3-4 krotnie krótszy od czasu spalania gazów pirolitycznych pochodzących z odpadów gumowych,

PCV i odpadów kostnych.

Niezależnie od gatunku morfologicznego odpadów,

proces ich termicznego rozkładu jest gwałtowny i ma z reguły charakter wybuchowy-poza odpadami

PCV i osadami ściekowymi- połączony z eksplozyjnym mikrospalaniem.

W zależności od zawartości wodoru w substancji organicznej w wytworzonym froncie spalania gazów pirolitycznych temperatura osiąga poziom 1500-1600oC.

W zależności od gatunku morfologicznego odpadów,

w fazę gazową przechodzi od 50 do 95% substancji organicznej.

Największy udział substancji gazowej występuje w przypadku utylizacji odpadów mięsnych.

Procentowy udział gazów pirolitycznych w stosunku do masy substancji wyjściowej jest 6-razy większy od podobnego stosunku charakterystycznego dla PCV i odpadów gumowych.

Stopień przemiany substancji organicznej odpadów na fazę gazową posiada odbicie w czasie wypalania karbonizatu pozostałego po odgazowaniu utylizowanej substancji.

Wykres na rys.

Najkrótszy czas spalania pozostałości po odgazowaniu charakterystyczny jest dla peletów i brykietów pochodzenia roślinnego,

odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,

odpadów tekstylnych i osadów ściekowych.

charakterystyczny jest dla odpadów pochodzących z drewna budowlanego oraz z tworzyw sztucznych.

Czas spalania pozostałości po odgazowanie w zależności od masy próbki.

Najdłuższy czas wypalania charakterystyczny jest dla karbonizatów pochodzących z odpadów PCV,

Czas ten jest przeciętnie 5-6 krotnie dłuższy od czasów wypalania karbonizatów pochodzących z odpadów tkanki zwierzęcej i odpadów roślinnych.

Długi czas wypalania karbonizatów pochodzących z PCV i gumy jest spowodowany inhibicyjnym oddziaływaniem substancji mineralnych utwardzających lub impregnujących związki organiczne substancji wyjściowych odpadów.

Wewnętrzne struktury chemiczne zawierające pierwiastki wchodzące w skład substancji mineralnej spowalniają proces wyjścia atomów C z łańcuchowych układów sieciowych i wejście w reakcje z cząsteczką O2.

Struktury te w znaczący sposób powodują wydłużenie czasu wypalania substancji karbonizatu pozostałego po fazie odgazowania.

Całkowity czas spalania (τc) substancji badanych odpadów w zależności od ich masy przedstawia wykres na rys.

Całkowity czas spalania w zależności od masy próbki.

Najkrótszy całkowity czas wypalania substancji odpadów charakterystyczny jest dla peletów i brykietów pochodzących z substancji roślinnych.

Całkowity czas wypalania Formowanych Alternatywnych Paliw Energetycznych (FAPE) pochodzących z organicznych substancji roślinnych jest 4-5 krotnie krótszy od czasu spalania odpadów pochodzących ze skóry,

PCV i gumy.

Odpady pochodzące z tworzyw sztucznych i osady ściekowe spalają się około 1,5 raza dłużej od peletów i brykietów pochodzenia roślinnego.

Grupa odpadów pochodzących z makulatury,

odpadów zwierzęcych spala się 2-krotnie wolniej od peletów i brykietów pochodzenia roślinnego lecz znacznie krócej od odpadów pochodzących ze skóry,

PCV i gumy.

Jest to szczególnie widoczne w przypadku ustalonego rozdrobnienia odpadów.

W zakresie określonego rozdrobnienia,

całkowity lecz inny czas wypalania (τc) identycznych masowo,

lecz niekiedy różniących się geometrycznie,

różnych struktur morfologicznych odpadów powoduje dezorganizacje procesu spalania warstwy wsadu na ruszcie- niezależnie od jego typu.

Jednorodna początkowa warstwa paliwa na ruszcie posiadająca jednakowy opór hydrauliczny dla przepływającego przez dane strefy powietrza,

staje się z powodu różnych szybkości wypalania poszczególnych gatunków morfologicznych,

warstwą „dziurawą” o strukturze „sera szwajcarskiego”.

Wypalone substancje odpadów stanowią wolne przestrzenie w warstwie paliwa na ruszcie,

przez które przepływa swobodnie powietrze przeznaczone do spalania.

Następuje ucieczka powietrza,

które nie bierze bezpośredniego udziału w utlenianiu pozostałych części niespalonego paliwa.

Powietrze to bez specjalnych oporów hydraulicznych przepływa z nadmierną prędkością,

powodując dodatkowe obniżenie temperatury nieprzereagowanych karbonizatów,

powodując dalsze obniżenie szybkości spalania.

Nierównomierna szybkość wypalania różnych gatunków morfologicznych powoduje dezorganizacje struktury warstwy spalających się odpadów na ruszcie,

co obrazuje rycina przedstawiona na rys.3.

Dezorganizacja struktury warstwy spalających się odpadów.

W wyniku takiej dezorganizacji procesu spalania na ruszcie ,

znacznie rośnie strata kominowa,

ponieważ rośnie ilość podawanego powietrza pod ruszt w celu dopalenia niespalonych części karbonizatu.

Część karbonizatu pochodząca z frakcji o najmniejszej reakcyjności w ogóle nie zdąży się spalić na ruszcie,

powodując stratę niecałkowitego spalania w żużlu.

W tym przypadku strata niecałkowitego spalania pochodzi głównie z tych struktur morfologicznych odpadów,

które charakteryzują się najniższą reakcyjnością i najdłuższym czasem spalania.

W zależności od składu morfologicznego strata ta może być na tyle znaczna że obniży sprawność termiczną układu kotłowego o kilka procent.

Strata ta stwarza kłopot w postaci żużla,

który staje się odpadem koniecznym do składowania lub do dalszej utylizacji,

ponieważ będzie zawierał znacznie powyżej 5% części palnych.

Charakterystyki fizyczne popiołu pochodzące z różnych rodzajów morfologicznych odpadów.

Zachowanie się substancji popiołu podczas procesu spalania (jakiegokolwiek gatunku paliwa stałego) określają charakterystyczne temperatury jakie przechodzi popiół w trakcie procesu spalania.

Niezależnie od metody wyznaczenia charakterystycznych temperatur oznaczenie sprowadza się do określenia: te