PDF -Yüksek Yapı Yönetmeliği 1 - İzmir Büyükşehir Belediyesi - Bina Tipi Yapılar için CAD Tabanlı Metraj Programı
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

Bina Tipi Yapılar için CAD Tabanlı Metraj Programı

Yüksek Yapı Yönetmeliği 1 - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Bina Tipi Yapılar için CAD Tabanlı Metraj Programı PDF yapı sınıfları emo emo tr ekler c4a0c0c71f93dbb ek pdf PDF yapı sınıfları emo emo tr ekler a205b8d3d839540 ek pdf PDF YÜKSEK BĐNALAR VE PROBLEMLERĐ mmo tr sites default files b6dd7db9af49e67 ek

Related PDF

yapı sınıfları - emo

[PDF] yapı sınıfları emo emo tr ekler c4a0c0c71f93dbb ek pdf
PDF

yapı sınıfları - emo

[PDF] yapı sınıfları emo emo tr ekler a205b8d3d839540 ek pdf
PDF

YÜKSEK BĐNALAR VE PROBLEMLERĐ

[PDF] YÜKSEK BĐNALAR VE PROBLEMLERĐ mmo tr sites default files b6dd7db9af49e67 ek pdf
PDF

yapı sınıf gurupları

[PDF] yapı sınıf gurupları 1 mmo tr resimler dosya ekler 04c2e444a254244 ek pdf
PDF

1 BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

[PDF] 1 BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL imo tr resimler dosya ekler cf0fbe44eab270c ek pdf
PDF

Yüksek Binaların Gelişimi ve Tasarım İlkeleri Yüksek Binaların

[PDF] Yüksek Binaların Gelişimi ve Tasarım İlkeleri Yüksek Binaların web iku edu tr ~ecoskun semineryapı2006 pdf
PDF

Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel

[PDF] Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel intvd gib gov tr BinaInsaatSiniflarininTespitineDairCetvel pdf
PDF

istanbul yüksek binalar deprem yönetmeliği - Kandilli Rasathanesi

[PDF] istanbul yüksek binalar deprem yönetmeliği Kandilli Rasathanesi koeri boun edu tr IYBDY Draft Version 20IV pdf
PDF

Yüksek Yapı Yönetmeliği 1 - İzmir Büyükşehir Belediyesi

her türlü kentsel altyapı yönünden etkileyen bir yapı (bina) türüdür 5 01 Binanın tipi ve konfor düzeyine göre teknik kriterler dikkate alınarak trafik hesabı
PDF

imo tr resimler ekutuphane pdf 2670 pdf Mustafa ERDİK 1 ÖZET Binalarda deprem yalıtımı tasarım ve uygulamalarının ana unsurları tartışılmış ve yapısal performası etkileyen önemli hususlar açıklanmıştır Bu genel bilgiler ışığı altında uluslararası nitelikli ABD, AB ve Japonya yönetmelikleri karşılaştırılmıştır Ülkemizdeki uygulamalardan

PDF su,nem ve küf sorunları aero durit de files 49 su nem k f sorunlari pdf PDF su arıtma tesislerinin tasarım ve işletme esasları T C Tarım ve tarimorman gov tr

Binder Delivery Process & Customer Thank You

SYSTEM DESIGN, LAB AND FIELD EVALUATION OF DRY PROCESS CRUMB

firstincomeadvisors 02 binder delivery process pdf Binder Delivery & Referrals 1 The BINDER DELIVERY PROCESS How we deliver our contracts, thank our customers and get referrals We think of our Binder Delivery Meeting as a Thank You Customer Referral Program It is an outstanding

psy lmu de ss10 seminar2 bindungunderltern pdf Korrelation zwischen Feinfühligkeit und sicherer Bindung nur mittelmäßig (r= 24) Æes muss andere Faktoren geben (DeWolff & van Ijzendoorn, 1997) Hypothesen • Es gibt andere Mechanismen, die erklären, warum unsichere und desorganisierte Bindungen, trotz feinfühligem Elternverhalten, auftreten

PDF Bingöl Belediye Mezbahasında Kesimi Yapılan Dicle Üniversitesi dicle edu tr 85d56474 0906 4fcd b2c0 b3879b1fa7fd pdf PDF Bingöl Belediye Mezbahasında Kesimi Yapılan Dicle Üniversitesi dicle edu tr 17d1ae95 d906 4432 a809 f2d70ecdaecb

Binomial random variables (Review)

1 Chapter 6 Random Variables - Brunswick School Department

ptrckprry course ub0103 lecture pois hgeom sol pdf Binomial random variables (Review) 1 Suppose that you are rolling a die eight times Find the probability that the face with two spots comes up exactly twice Solution Let Xbe the number of times that we

educadores diaadia pr gov br arquivos File fevereiro É possível que possamos afirmar que o Binômio de Newton faz jus ao título e nome, pois o desenvolvimento da expressão binomial nas mãos de Newton se torna quase tão moderna quanto em nossa época Contudo, é necessário lembrar que a

Binäre Pumpe Agilent 1290 Infinity

Agilent 1290 Infinity II LC with ISET– Emulation of the Agilent 1100

Agilent 1290 Infinity Binary Pump Widest Power Range for Infinitely Better Performance and Flexibility The 1290 Infinity Binary Pump delivers the industry's   Oct 1, 2012 The Agilent 1290 Infinity Binary Pump uses technology to overcome the challenges of pumping LC solvents at ultrahigh pressure

 1. Agilent 1290 Infinity Binary Pump
 2. Performance characteristics of the Agilent 1290 Infinity Binary Pump
 3. Agilent 1290 Infinity Binary Pump VL
 4. Agilent 1290 Infinity LC
 5. Agilent 1290 Infinity Quaternary Pump
 6. Agilent 1290 Infinity Binary and Quaternary LCs with Intelligent
 7. Agilent InfinityLab LC Series 1290 Infinity II High Speed Pump User
 8. Agilent 1290 Infinity II LC with ISET
 9. Agilent 1290 Infinity LC with ISET under Waters Empower control
 10. Agilent 1290 Infinity LC System

BIO/BIBLIOGRAFIE HELMUT LETHEN Direktor des IFK

Der lange Atem der Geschichte - Taz

BIOBIBLIOGRAFIE HELMUT LETHEN Direktor des IFK BIOGRAFIE Helmut Lethen, Jahrgang 1939, war von 1996 bis 2004 Professor für Neueste Deutsche 24 Mai 2018 Die Biografie als Sachbuch, die Autobiografie und autofiktionale Biografie Helmut Lethen war Direktor des Internationalen Forschungs

 1. BIOBIBLIOGRAFIE HELMUT LETHEN Direktor des IFK BIOGRAFIE
 2. Biografie
 3. Helmut Lethen war Direktor des Internationalen Forschungs
 4. bei Militäralben widmet sich in diesem Band der Beitrag von Helmut Lethen
 5. Direktor der Grafiksammlung
 6. Aus den Zusammenhängen des Alltags und der Biografie des Sammelnden werden
 7. Alben können dabei nicht nur Kontinuität und Kohärenz einer Bio-
 8. diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie
 9. Helmut Lethen
 10. A Pictorial Biography
Home back 142514261427142814291430 Next

pi Yapılar için CAD Tabanlı Metraj Programı...

Description

Bina Tipi Yapılar için CAD Tabanlı Metraj Programı Osman Murat KAYA1,

Osman AYTEKİN2,

Hakan KUŞAN3,

İlker ÖZDEMİR4 1,2,4 3

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Eskişehir

Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Kütahya

Özet: Mühendisliğin hemen her alanında kullanılan CAD (Computer Aided Design) tabanlı,

win32 ağırlıklı uygulamaların inşaat mühendisliğindeki yeri büyüktür.

CAD tabanlı inşaat mühendisliği programları daha çok statik hesaplamalar yapabilen ve uygulama projelerinin çizimini gerçekleştiren programlar şeklindedir.

Fakat bu tip programların çoğu,

kalıp ve bazı standart ölçülü imalat miktarlarının (kapı,

badana vb.) yaklaşık olarak hesaplanması dışında diğer imalatların miktarlarının hesaplanmasını yapamamaktadır.

Bu nedenle yapı yaklaşık maliyetleri,

hakedişler ve kesin hesapların yapılabilmesi için imalat miktarlarının genellikle proje üzerinden elle hesaplaması gerekmektedir.

İmalat miktarlarının hesaplanması sırasında,

kullanıcının imalat boyutları ve malzeme çeşitliliği arasında sürekli üç boyutlu düşünmesi gerekmektedir.

Çok fazla sayıda verinin projelerden okunup MS Excel benzeri hesap tabloları olan paket programlara girilmesinde karışıklık meydana getirmekte ve hesap hataları ortaya çıkarmaktadır.

Bu amaçla,

CAD ortamında mimari ve betonarme uygulama planları çizilen bir bina projesinin imalat kalemlerine ait metraj miktarlarının hesaplanabilmesi için bir yazılım geliştirilmiştir.

Mimari ve betonarme uygulama planları olan bir bina projesinin yazılıma ait CAD ortamına aktarılmasında yapılacak işlemlerin detayı ve programın kullanımının tanıtıldığı bu çalışmada,

farklı bir CAD tabanlı statik-betonarme programının CAD çizimlerini kullanarak imalat iş kalemlerine ait metraj miktarlarını hesaplayabilecek bir program olarak geliştirilmesi için algoritma yapısının ve işlem aşamalarının nasıl olması gerektiği araştırılmıştır.

Anahtar Sözcükler: CAD,

Metraj,

Hakediş,

Yaklaşık Yapı Maliyeti

Bill of Quantity Estimating Software Based on CAD for Building Construction Abstract: Engineering softwares based on CAD and win32,

are very important in civil engineering applications.

Civil engineering softwares based on CAD,

are mostly capable to do the static calculations and also are capable to draw the application projects.

these softwares are not capable to calculate the other bill of quantities of building projects except from total amount of reinforcement,

forms and some standard applications (such as windows,

Because of this,

total bill of quantities of all applications of a project must be estimated from project drawings by reading in order to estimate the first cost,

monthly payment and final cost of a project.

While the estimating of bill of quantities of a project,

estimator must consider all dimensions,

materials variety and 3D imagination.

After reading the application project drawings and getting the required data,

it can be caused to some complications and mistakes while entering these data to MS Excel and similar programs.

For this aim,

the sample software called MetrajPRO has been developed in order to calculate the bill of quantities of a building structure that is given architectural and application project drawn in CAD base.

In this study,

we have introduce the MetrajPRO and also we have investigated how to estimate the bill of quantities of a building construction using other output architectural and application drawings of projects prepared by other software based on CAD.

Keywords: CAD (Computer Aided Design),

Bill of Quantity,

Monthly Payment of Construction,

First Cost Estimating of Construction.

Giriş İnşaat sektöründe en yaygın biçimde kullanılan programlar,

statik betonarme hesaplamaları,

muhasebe ve teknik çizim işlevlerini yapabilen programlar halindedir [1].

Bununla beraber,

mühendisliğin hemen her alanında kullanılan CAD (Computer Aided Design) tabanlı,

win32 ağırlıklı uygulamaların inşaat mühendisliğindeki yeri büyüktür.

CAD tabanlı inşaat mühendisliği programları daha çok statik hesaplamalar yapabilen ve uygulama projelerinin çizimini gerçekleştiren programlar şeklindedir.

Fakat bu tip programların çoğu,

kalıp ve bazı standart ölçülü imalat miktarlarının (kapı,

badana vb.) yaklaşık olarak hesaplanması dışında diğer imalat miktarlarının hesaplanmasını yapamamaktadır.

Bu nedenle yapı yaklaşık maliyetleri,

hakedişler ve kesin hesapların yapılabilmesi için imalat miktarlarının genellikle proje üzerinden elle hesaplaması gerekmektedir.

Bir projenin tüm metrajlarının elle hesaplanması bu metrajlara göre inşaatta kullanacak malzemelerin tespit edilmesi basit programlar yardımıyla hem fazlaca bir emek harcanmasına neden olmakta hem de hata riskini hayli arttırmaktadır [2].

İmalat miktarlarının hesaplanması sırasında,

kullanıcının imalat boyutları ve malzeme çeşitliliği arasında sürekli üç boyutlu düşünmesi gerekmektedir [3].

Çok fazla sayıda verinin projelerden okunup MS Excel benzeri hesap tabloları olan paket programlara girilmesinde karışıklık meydana getirmekte ve hesap hataları ortaya çıkarmaktadır.

Bu amaçla,

CAD ortamında mimari ve betonarme uygulama planları çizilen bir bina projesinin bütün inşaat imalat kalemlerine ait metraj miktarlarının hesaplanabilmesi için

MetrajPRO olarak adlandırılan bir yazılım geliştirilmiştir.

Yapılan çalışmada,

mimari ve betonarme uygulama planları olan bir bina projesinin,

MetrajPRO yazılımına ait CAD ortamına aktarılmasında yapılacak işlemlerin detayı ve programın kullanımı tanıtılmıştır.

Ayrıca,

bu programın farklı bir CAD tabanlı statik-betonarme programının CAD çizimlerini kullanarak imalat iş kalemlerine ait metraj miktarlarını hesaplayabilecek bir program olarak geliştirilmesi için gerekli algoritma yapısının ve işlem aşamalarının nasıl olması gerektiği araştırılmıştır.

Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Uygulamalarında Kullanılan CAD Tabanlı Metraj Programların Yapısı CAD tabanlı inşaat mühendisliği programları kullanılarak,

kalıp ve bazı standart ölçülü imalat miktarları yaklaşık olarak hesaplanabilmektedir.

Bu tür programlar,

yapı elemanlarına ait toplam alan,

uzunluk ve malzeme ağırlık hesaplarını genellikle çizim esnasında kaydettiği verilerle yapabilmektir [4,5,6].

Özellikle statik ve betonarme hesaplamaları yapan CAD tabanlı programların hesaplamalara ait verileri kiriş,

döşeme,

betonarme donatı uzunlukları ve sayılarını içermektedir.

Bu verileri kullanarak demir metrajını beton metrajını ve kalıp metrajını yaklaşık olarak hesaplayabilmektedir.

Bazı cad tabanlı 3D modelleme yapabilen programlar ise aynı imalat metrajlarına ilave olarak veritabanına aktardıkları uzunluk değerlerini kullanarak diğer imalat metrajlarını yapabilmektedir [7].

Bunların dışında LISP ile kodlanmış AutoCAD eklentileri de bu tip hesaplamalar için kullanılabilen yazılımlardandır.

Bu yazılımların en büyük avantajı AutoCAD içinde çalıştığından dolayı dosya uyumluluk problemi söz konusu değildir.

Fakat bu tarz yazılımların kaynak kodunun gizlenememesi ticari olarak bir yazılım haline getirilmesinde

bir dezavantaj oluşturmaktadır.

Ayrıca CAD tabanlı olmayıp sadece proje üzerinden okunan boyutları kullanarak MS Excel tarzı çalışma sayfasına sahip olan programlar da mevcuttur.

Ana M enü

Dosya A ç

Y eni D'osya

Proje B ilgileri Tanım lam a

Tanım lı E lem anlar

Ç izim

Ç izim Param etreleri

2D de oluşturulan yapı elemanının 3D görünümü,

ilgili yapı elemanın çizim araç çubuğunun OnMouseUp prosedüründe otomatik olarak dönüştürülmektedir.

Bu işlem sırasında yükseklik parametresi elle girilen yükseklik alınır,

şayet elle girilmemişse,

proje tanımlanırken seçilen kat yüksekliği alınır.

3D görünümün oluşturulmasında ise OpenGL 1.1 bileşenleri kullanılmıştır.

Yine 2D de olduğu gibi 3D görünümde de nesneden nesne türetme yoluyla çizim sağlanmıştır.

Bunun bize sağladığı en büyük avantaj,

çizimdeki her öğenin 3D ekranında seçildiğinde direkt olarak yapı elemanının boyutlarını,

eksenlere olan mesafelerini ve atalet momentini okuyabilmemizi sağlamaktadır.

Bu okunan bilgiler kullanılarak çalışma zamanlı olarak yapı elamanına ait istenilen metrajının hesaplanmasına olanak sağlanmaktadır.

O penG L

3D G örünüm

M etraj

Şekil 1.

MetrajPRO yazılımın genel işleyişi 3.

MetrajPRO Yazılımının Bileşenleri ve Özellikleri MetrajPRO tabanı,

lisanslı ve değiştirilme izni alınmış bir CAD tabanının vektör grafik çizimlerinden nesneden nesne türetme metoduyla (object oriented) ile bileşenlere (component) dönüştürülmesiyle oluşturulmuş özel bir CAD tabanıdır.

Bunun bize en büyük avantajı,

çizilen vektörün aslında birer form bileşeni olması yani oluşturulan objenin standart özelliklerine ilave edilen diğer vektörel özellikler sayesinde objenin adını,

ölçeğini,

sayısını ve 2D dolgusunu da kullanabilmemizdir.

MetrajPRO yazılımında ilk olarak proje bilgilerinin tanımlanması ve tanımlanan bu bilgileri kullanarak 2D çizimi gerçekleştirilir.

Şekil 1’de gösterilen genel işleyiş şemasına bakıldığında program,

ana menüden dosya menüsü seçildiğinde tipik program özelliği olarak yeni dosya oluşturma veya mevcut dosyalar üzerinde çalışma olanağı sağlar.

2D çizimde tanımlı elemanlara Mouse’un tıklama ve serbest bırakma koordinatları gönderilerek çizime çağrılır.

Bu koordinatlar metriktir.

Bu bilgiler kullanılarak çizimler 2D görünümden 3D görünüme aktarılırken gerek duyulan parametreler (eleman koordinatları,

kat ve eleman yüksekliği) de girilerek 3D oluşturulur ve buradan eş zamanlı olarak metraj hesaplamalarına ulaşılır.

Sonuç ve Öneriler

3D Görünümden Metraj 3D Monitör Metraj için Eleman Seçimi Tek Kat Elemanları

Tek Tip Eleman

Tüm Yapı Elemanları

MetrajPRO yazılımı elle hesaplama yapmadan,

projenin mimari ve betonarme çizimlerini temel alarak projeye ait bilgileri ve bu projeyi oluşturan yapı elemanlarının özelliklerini (yapı elemanı tipi ve boyutları) kullanarak yazılımın CAD ortamında 2D ve 3D görünümünün oluşturulması ve bu görünümlerden imalat miktarlarının çıkarılmasına olanak sağlamaktadır.

Metraj Seçimi

Hesaplama

Kayıt

Şekil 2.

Metraj Hesabı 3.2 MetrajPRO Yazılımı Metraj Hesaplanması

Yapı yaklaşık maliyetleri,

hakedişler ve kesin hesapların yapılabilmesi için imalat miktarlarının genellikle proje üzerinden elle hesaplaması gerekmektedir.

İmalat miktarlarının hesaplanması sırasında,

kullanıcının imalat boyutları ve malzeme çeşitliliği arasında sürekli üç boyutlu düşünmesi gerekmektedir.

Kullanılarak

MetrajPRO yazılımını kullanarak metraj hesaplanmasında Şekil 2’de gösterilen işlem aşamaları mevcuttur.

MetrajPRO yazılımı,

döşeme,

çatı vb.) uzunluk,

hacmini hesaplayıp bu hesaplardan ilgili elamanın kalıp,

sıva,

imalat miktarlarının hesaplanması yapılabilmektedir.

Bunun yanı sıra tablodan seçilecek eleman tipine göre de tüm projedeki o eleman tipine ait toplam imalat miktarları da hesaplanabilmektedir.

Bu miktarların bina kat sayısı yardımıyla tüm katlara ait metrajlarını ayrı ayrı veya toplam olarak hesaplanabilmektedir.

Yine tablodan seçilecek kata ait tüm elemanlara ait imalat miktarları da kolayca hesaplanabilmektedir.

Bu çalışmanın temelini oluşturan MetrajPRO yazılımı’nın yapı yaklaşık maliyetleri,

hakedişler ve kesin hesapların yapılabilmesi için sağladığı yararlar şöyle özetlenebilir: 

MetrajPRO yazılımının tabanı,

lisanslı ve değiştirilme izni alınmış bir CAD tabanının vektör grafik çizimlerinden nesneden nesne türetme metoduyla (object oriented) ile bileşenlere (component) dönüştürülmesiyle oluşturulmuş özel bir CAD tabanıdır.

Bu CAD tabanının sağladığı en büyük avantaj ise çizilen vektörün aslında birer form bileşeni olması yani oluşturulan objenin standart özelliklerine ilave edilen diğer vektörel özellikler sayesinde objenin adı,

ölçeği,

sayısı ve 2D dolgusu hakkında bilgilere ulaşabilmemizi sağlamasıdır.

Yazılımın CAD tabanında oluşturulan çizimler 2D görünümden 3D görünüme aktarılırken gerek duyulan parametreler (eleman koordinatları,

yüksekliği) de girilerek 3D oluşturulur ve buradan eş zamanlı olarak metraj hesaplamalarına ulaşılır.

Mimari ve statik proje çizimleri yapılmış bir bina inşaatına ait çizimlerin yazılımın CAD ortamında oluşturulmasından sonra tek bir elemanının (kiriş,

döşeme,

çatı vb.) uzunluk,

hacim gibi değerlerini hesaplayıp bu hesaplardan ilgili elemanın kalıp,

sıva,

imalat miktarlarının hesaplanması yapılabilmektedir.

Bunun yanı sıra tablodan seçilecek eleman tipine göre de tüm projedeki o eleman tipine ait toplam imalat miktarları da hesaplanabilmektedir.

Bu miktarların bina kat sayısı yardımıyla tüm katlara ait metrajlarını ayrı ayrı veya toplam olarak hesaplanabilmektedir.

Yine tablodan seçilecek kata ait tüm elemanlara ait imalat miktarları da kolayca hesaplanabilmektedir.

Yazılıma ait CAD ortamında çizimler yapmadan,

başka yazılımlardan alınan CAD çizimlerini bu yazlımın CAD ortamında açıp bazı değişiklikler ve ilaveler yaparak çizimlerin

döşeme,

temel gibi tanımlanabilir yapı elemanları haline getirilmesi ve buradan imalat metrajlarının hesaplanabilirliği üzerinde de araştırmalar yapılmıştır.

Öncelikli çalışmamız yazılımı tüm inşaat imalat metrajlarını hesaplayabilir hale getirmek ve ileride de başka yazılımlardan alınmış CAD çizimleri kullanılarak imalat metrajlarının hesaplanması olmuştur.

MetrajPRO yazılımı tamamlandığında özellikle bina inşaatlarına ait yapı yaklaşık maliyetlerinin,

hakedişlerin ve kesin hesapların yapılması için gerekli inşaat imalat metrajlarının kolayca hesaplanmasını sağlayacağını,

zaman ve emek kaybını azaltacağını düşünmekteyiz.

Ayrıca yazılımın oluşturulmasına kullanılan algoritma yapısının da bu konuda daha kapsamlı çalışmalara bir kaynak olabileceği kanaatindeyiz.

Kaynaklar [1] Sorguç,

“Ülkemizde İnşaat Firmalarında Bilgisayar Kullanımı”,

Türkiye Mühendislik Haberleri,

Sayı:372,

“Devlet İhale Kanunu’na Göre Bilgisayar Destekli İnşaat Maliyet Analizleri”,

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

Yüksek Lisans Tezi,

Konya,

(2003).

Ö.Y.,

“Computer Aided Drawing and Cost Estimating of Civil Engineering Project”,

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

Yayınlanmamış Doktora Tezi,

120 s.,

(1995).

html [7] http://www.ai4cad.com/ai4cad3d_10.htm