PDF -Vakıf Katılım Bankası - vakifkatilimcomtr - Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7


Like and share and download

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu

Vakıf Katılım Bankası - vakifkatilimcomtr

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu vgm gov tr Documents webicerik261 pdf gerçekleĢtirerek ve vakıf ecdadımızın emanet ettiği bayrağı geleceğe layıkiyle teslim etme maksadını gütmekte, dün ile yarın arasında bir köprü kurmaktadır 2012 Yılı Faaliyet Raporunu, aslında bin yıllık vakıf mirasının hepimize emanet vkyanaliz Files docs gunluk strateji bulteni Vakıf Yatırım

Related PDF

TC BAġBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

vgm gov tr Documents webicerik261 pdf gerçekleĢtirerek ve vakıf ecdadımızın emanet ettiği bayrağı geleceğe layıkiyle teslim etme maksadını gütmekte, dün ile yarın arasında bir köprü kurmaktadır 2012 Yılı Faaliyet Raporunu, aslında bin yıllık vakıf mirasının hepimize emanet
PDF

102000 3000 08 Mart 2019 Cuma 2 - vkyanalizcom

vkyanaliz Files docs gunluk strateji bulteni Vakıf Yatırım Menkul Değerler A Ş tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 13 konsensüs tahmininin altında 107 mn TL seviyesinde kalmış, yıllık bazda 16 yükseliş kaydetmiştir
PDF

Prof Dr - aybuedutr

aybu edu tr contents files insanvetoplum cv “Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu”, Vakıflar Dergisi, XXXV Haziran 2011, s 275 280 Çeviri Eser Mübarek Galib, Ankara Mescidler, Câmiler, Mezarlıklar, Kitabeler , Hazırlayanlar Seyfettin Erahin Hüseyin Çınar, Altındağ Belediyesi Yay Ankara 1996
PDF

Günlük Strateji Bülteni Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki

vakifbank tr documents piyasaraporlari gösterdi Toptan fiyatlarda ise yıllık bazda 24,08 artış görüldü Sektörler bazında bakıldığında bir önceki aya göre en yüksek artış 10,09 ile giyim harcamalarında gerçekleşirken, düşüş gösteren grup olmamıştır –2019 Nisan Kaynak İSO, IHS Markit, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji 8 40 45 50 55 60
PDF

VakıfBank 13 Şubat 2012 - vakifbankcomtr

vakifbank tr documents earastirma HE 13 Ara malı imalatının yıllık büyümesi 0 9 seviyesine kadar düşerken, dayanıksız tüketim malları imalatı 1 5 gerilemiştir Yılın ilk on bir ayında ortalama 13 oranında yıllık büyüme sergileyen dayanıklı mal imalatı yılın son ayında 11 5’lik bir yıllık büyüme performansı
PDF

VAKIFLARIN BAKANLAR KURULU KARARI İLE VERGİ MUAFİYETİ

globaldenetim tr resimler 1441213117 Urun 1 pdf 665 000,00 TL (Altıyüz altmış beş bin TL) gelir getirici mal varlığına ve en az 63 000,00 YTL (altmış üç bin TL ) yıllık gelire sahip olmaları gerekir (2011 yılı için) Yıllık gelirin tespitinde; genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçelerinden yapılan yardımlar ile bağış niteliğindeki gelirler dikkate alınmaz
PDF

Vakıf Katılım Bankası - vakifkatilimcomtr


PDF

Bina Tipi Yapılar için CAD Tabanlı Metraj Programı

Yüksek Yapı Yönetmeliği 1 - İzmir Büyükşehir Belediyesi

PDF yapı sınıfları emo emo tr ekler c4a0c0c71f93dbb ek pdf PDF yapı sınıfları emo emo tr ekler a205b8d3d839540 ek pdf PDF YÜKSEK BĐNALAR VE PROBLEMLERĐ mmo tr sites default files b6dd7db9af49e67 ek

imo tr resimler ekutuphane pdf 2670 pdf Mustafa ERDİK 1 ÖZET Binalarda deprem yalıtımı tasarım ve uygulamalarının ana unsurları tartışılmış ve yapısal performası etkileyen önemli hususlar açıklanmıştır Bu genel bilgiler ışığı altında uluslararası nitelikli ABD, AB ve Japonya yönetmelikleri karşılaştırılmıştır Ülkemizdeki uygulamalardan

PDF su,nem ve küf sorunları aero durit de files 49 su nem k f sorunlari pdf PDF su arıtma tesislerinin tasarım ve işletme esasları T C Tarım ve tarimorman gov tr

Binder Delivery Process & Customer Thank You

SYSTEM DESIGN, LAB AND FIELD EVALUATION OF DRY PROCESS CRUMB

firstincomeadvisors 02 binder delivery process pdf Binder Delivery & Referrals 1 The BINDER DELIVERY PROCESS How we deliver our contracts, thank our customers and get referrals We think of our Binder Delivery Meeting as a Thank You Customer Referral Program It is an outstanding

psy lmu de ss10 seminar2 bindungunderltern pdf Korrelation zwischen Feinfühligkeit und sicherer Bindung nur mittelmäßig (r= 24) Æes muss andere Faktoren geben (DeWolff & van Ijzendoorn, 1997) Hypothesen • Es gibt andere Mechanismen, die erklären, warum unsichere und desorganisierte Bindungen, trotz feinfühligem Elternverhalten, auftreten

PDF Bingöl Belediye Mezbahasında Kesimi Yapılan Dicle Üniversitesi dicle edu tr 85d56474 0906 4fcd b2c0 b3879b1fa7fd pdf PDF Bingöl Belediye Mezbahasında Kesimi Yapılan Dicle Üniversitesi dicle edu tr 17d1ae95 d906 4432 a809 f2d70ecdaecb

Binomial random variables (Review)

1 Chapter 6 Random Variables - Brunswick School Department

ptrckprry course ub0103 lecture pois hgeom sol pdf Binomial random variables (Review) 1 Suppose that you are rolling a die eight times Find the probability that the face with two spots comes up exactly twice Solution Let Xbe the number of times that we

educadores diaadia pr gov br arquivos File fevereiro É possível que possamos afirmar que o Binômio de Newton faz jus ao título e nome, pois o desenvolvimento da expressão binomial nas mãos de Newton se torna quase tão moderna quanto em nossa época Contudo, é necessário lembrar que a

Binäre Pumpe Agilent 1290 Infinity

Agilent 1290 Infinity II LC with ISET– Emulation of the Agilent 1100

Agilent 1290 Infinity Binary Pump Widest Power Range for Infinitely Better Performance and Flexibility The 1290 Infinity Binary Pump delivers the industry's   Oct 1, 2012 The Agilent 1290 Infinity Binary Pump uses technology to overcome the challenges of pumping LC solvents at ultrahigh pressure

  1. Agilent 1290 Infinity Binary Pump
  2. Performance characteristics of the Agilent 1290 Infinity Binary Pump
  3. Agilent 1290 Infinity Binary Pump VL
  4. Agilent 1290 Infinity LC
  5. Agilent 1290 Infinity Quaternary Pump
  6. Agilent 1290 Infinity Binary and Quaternary LCs with Intelligent
  7. Agilent InfinityLab LC Series 1290 Infinity II High Speed Pump User
  8. Agilent 1290 Infinity II LC with ISET
  9. Agilent 1290 Infinity LC with ISET under Waters Empower control
  10. Agilent 1290 Infinity LC System
Home back 142514261427142814291430 Next

akıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Hüseyin Çınar* Başbakanlık Vakıflar G...

Description

“Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri” Sempozyumu Hüseyin Çınar*

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün son yıllarda vakıflar haftası çerçevesinde öne çıkardığı

çevre yılı,

sağlık yılı ve İstanbul yılı gibi konulara,

eğitim yılını ekledi.

Bu yılki vakıf haftasında,

eğitim konusu,

“Vakıf Medeniyeti Eğitim Yılı 2011” başlığı altında

çeşitli sergiler,

toplantılar ve sempozyumlarla gündeme taşındı.

Geçmişten günümüze eğitimin sorunları,

bir kez de vakıf kültür ve medeniyeti bakış açısıyla ele alındı ve tartışıldı.

Vakıflar ve eğitim konusunun ele alındığı organizasyonlardan ikisi,

Bunlardan ilki,

konunun bilimsel alanda tartışıldığı sempozyum,

diğeri de İstanbul’daki vakıf üniversitelerin öğrenci temsilcilerinin tartışmacı olarak katıldıkları çalıştaydı.

Vakıf Medeniyeti Eğitim Yılı 2011 çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerden biri de Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin 21 Mayıs 2011 tarihinde ortaklaşa düzenlediği “Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri” konulu sempozyumdu.

Bu sempozyum,

üniversitenin İstanbul Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Sempozyumun açış konuşmaları,

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof.

Musa Duman,

aynı üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.

Hikmet Özdemir ve Vakıflar İstanbul I.

Bölge Müdürü İbrahim Özekinci tarafından yapıldı.

Sempozyumda vakıflar ve eğitim konusu

“Vakıf Medeniyetinde Eğitim ve Eğitim Kurumları” ve “Günümüzde Vakıfların Eğitime Katkıları ve Vakıf Eğitim Kurumlarının Değer-

Doç.

Kırıkkale Üniversitesi,

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.

VAKIFLAR DERGİSİ Haziran 2011

- Sayı 35

lendirilmesi” başlıkları altında,

dört oturum halinde ele alındı ve tartışıldı.

“Vakıf Medeniyetinde Eğitim ve Eğitim Kurumları” konu başlıklı oturumlardan ilkinde

oturum başkanlığını Prof.

Fatih Andı yaparken,

Prof.

Ziya Kazıcı “Osmanlı’da Vakıfların Eğitime Katkısı”

Prof.

Cahit Baltacı “Vakıflar Bünyesinde Osmanlı Medreselerinin Eğitimdeki Yeri”

Prof.

Mehmet İpşirli “Vakıflara Devlet Müdahalesi ve Bunun Sonuçları Hakkında Gözlemler”

Prof.

Tahsin Özcan “Osmanlı Para Vakıfları ve Eğitimdeki Rolleri” başlıklı tebliğleri sundular.

Aynı konu çerçevesinde düzenlenen ikinci oturumun başkanlığını Prof.

Abdülkadir Özcan yaparken

Doç.

Vahdettin Aydın “Türk Yönetim Tarihi Açısından Vakıf Sistemi ve Eğitim Yönetimine Katkısı”

Prof.

Hikmet Özdemir “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi” ve Prof.

Adnan Yüksel “Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi” başlıklı tebliğleri sundular.

Sempozyumun diğer bir ana konusu olan “Günümüzde Vakıfların Eğitime Katkıları ve Vakıf Eğitim Kurumlarının Değerlendirilmesi” başlılığı altında düzenlenen oturumlardan ilkinde,

Hüsrev Subaşı yaparken,

Prof.

Ali Fuat Bilkan “Yurtdışındaki Kültür ve Eğitim Vakıfları İle Bunların İhyası Çalışmaları”

Doç.

Veysi Erken “Vakıfların Eğitim Sistemine Katkısı” ve Dr.

Nevzat Kaya “Geçmişten Günümüze Vakıf Kütüphaneleri ve Eğitimdeki Yeri” konu başlıklı tebliğleri sundular.

Sempozyumun son oturumunda başkanlığı Prof.

Hasan Akay yaparken

Cuma Atabay “Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri”

Doç.

Hüseyin Çınar “Dünden Bugüne Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları”

Doç.

Nurdan Şafak “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ni Oluşturan Vakıflar ve Vâkıfları” başlıklı tebliğleri sundular.

Sempozyumun değerlendirme konuşması Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof.

Abdülkadir Özcan

kapanış konuşması da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof.

Musa Duman tarafından yapıldı.

“Vakıf Medeniyetinde Eğitim ve Eğitim Kurumları” konu başlıklı toplantının ilk oturumunda Prof.

Ziya Kazıcı “Osmanlı’da Vakıfların Eğitime Katkısı”nı ele aldı.

Kazıcı,

vakıf müessesesinin ortaya çıkışını ana hatlarıyla ortaya koyduktan sonra Osmanlı döneminde eğitim alanındaki uygulamalara değindi.

Kazıcı,

bir vakıf medeniyeti olan Osmanlı Devleti’nde eğitimin camiden medreseye kadar çok geniş bir alanı içine aldığını

bunun da vakıflar tarafından organize edildiğini,

bu sayede devletin eğitim alanından çekilmesine ve yükünün azalmasına katkı sağladığını belirtmiştir.

Prof.

Cahit Baltacı “Vakıflar Bünyesinde Osmanlı Medreselerinin Eğitimdeki Yeri” konulu tebliğinde,

öncelikle sempozyumun başlığında yer alan “bin yıllık vakıf medeniyeti” deyimine katılmadığını,

Peygamber dönemine kadar gittiğini,

belki burada kullanılacak başlığın “bu coğrafyada” ya da “Anadolu’da” gibi bir sınırlandırmaya tabi tutulmasının uygun olacağını

çünkü Anadolu’daki ilk vakfın,1040 yılında Erzurum Pasinler’de kurulan zaviye vakfı olduğunu belirtmiştir.

Baltacı,

Osmanlı ya da Selçuklu ve Beylikler dönemlerinde eğitimin genellikle cami,

medrese ve tekke çevrelerinde cereyan ettiğini ve gelişme gösterdiğini örneklerle anlatmış

ayrıca Osmanlı medreselerinin,

klasik dönem ve klasik sonrası dönem medreseleri,

Dârü’l-Hilafetü’l-Aliyye Medresesi ve Medresetü’l-İlmiye olarak dört ayrı grupta ele alınabileceğini belirtmiştir.

Osmanlı döneminde üç tür meslekî eğitim veren yani ihtisas medresesi olduğunu belirten Baltacı,

dârüşşifa ve dârülkurrâ olarak faaliyet gösterdiğini

Şehzade Selim’in (Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu II.

Selim) şehzadelik döneminde Tire’de yaptırdığı darülkurrâ ve burası için düzenlettirdiği vakfiyeye işaret ederek,

ihtisas medreselerinin işleyişine ve genel yapısına örnek olarak göstermiştir.

“Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri” Sempozyumu

Prof.

Mehmet İpşirli “Vakıflara Devlet Müdahalesi ve Bunun Sonuçları Hakkında Gözlemler” konu başlıklı tebliğinde,

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde vakıflara siyasî,

idarî ve ideolojik boyutlarda yapılan devlet müdahalelerini genel hatlarıyla ele almıştır.

İpşirli,

Osmanlı döneminde vakıflara ilk müdahalenin Fatih Sultan Mehmed tarafından yapıldığını

bunun vakıf toprakların bir kısmının devletleştirilerek,

devletin asker ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla timar sistemine dâhil etme şeklinde gerçekleştirildiğini

bu uygulamaya dönemin şartları çerçevesinde bakıldığında yerinde bir karar olduğunu

Bayezid’in,

babasının devletleştirdiği topraklardan bir kısmını geri,

eski sahiplerine ya da vakıflara iade ederek bu uygulamadan kısmen vazgeçildiğini belirtmiştir.

Diğer devlet müdahaleleri arasında,

Kanunî dönemindeki para vakıfları tartışmaları

yüzyıl ve sonrasında uygulama alanı bulan vakıflardaki icâreteyn uygulaması

Mahmud’un Evkâf-ı Hümâyûn Nezareti’ni kurmasıyla vakıfların merkezîleştirilmesi

Cumhuriyet döneminin başlarında,

kimi zaman ideolojik boyutlara da ulaşan vakıflara devletin müdahalesi ve vakıf malların satılması gibi konular,

İpşirli’nin tebliğinde ana hatları ile ele alınmış ve örnekle sunulmuştur.

Prof.

Tahsin Özcan da “Osmanlı Para Vakıfları ve Eğitimdeki Rolleri” konu başlıklı tebliğinde,

para vakıflarının ortaya çıkışını ve Osmanlı dönemi uygulamalarını,

eğitim alanında para vakıflarının üstlendiği role de değinerek,

Kanuni döneminde Üsküdar’da kurulan para vakıfları örneklerinden yola çıkarak ele almış ve bir kez daha gündeme taşımıştır.

Doç.

Vahdettin Aydın “Türk Yönetim Tarihi Açısından Vakıf Sistemi ve Eğitim Yönetimine Katkısı” başlıklı tebliğinde,

vakıfların kuruluşu ve vakıf eğitim kurumlarını,

idare hukuku ve yönetim anlayışı bakımından ele almış

eğitim alanında günümüzde yüksek öğretimdeki özerklik vb.

vakfiyelerdeki bir takım şartlarla bağlantı kurarak,

farklı bir bakış açısıyla ortaya koyarak değinmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.

Hikmet Özdemir,

“Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi” başlıklı tebliğinde,

öncelikle,

vakıf müessessinin ortaya çıkışı ve İslam toplumlarında vakıfların üstlendiği görevlere ana hatları ile temas edip,

üniversitelerinin misyon ve vizyonu hakkında bilgi vermiştir.

Özdemir ayrıca,

üniversitelerinin kurucusunun Vakıflar Genel Müdürlüğü,

kurucu vakıfların da Fatih Sultan Mehmed Han Vakfı,

Sinan Ağa bin Abdurrahman (Mimar Sinan) Vakfı,

Nurbanu Vâlide Sultan Vakfı,

Hatice Turhan Sultan Vakfı,

Abdullah oğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olduğunu,

bu vakıfların eğitime yönelik şartlarından böyle bir üniversitenin kurulduğunu belirtmiştir.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof.

Adnan Yüksel “Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi”ni konu alan tebliğinde,

öncelikle Bezmîâlem Valide Sultan ve onun yaptırdığı hastane hakkında bilgi verdikten sonra,

üniversitelerinin misyonu ve vizyonu üzerine bir değerlendirme yapmıştır.

Üniversitelerinin kuruluşunu Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün asıl işlevine,

eğitime ve insana hizmete dönmesinin bir örneği olarak değerlendiren Yüksel,

üniversitenin adını yukarıda da bahsedildiği üzere Bezmiâlem Vâlide Sultan Vakfı’ndan aldığını,

kurucu vakıflarının Bezmiâlem Vâlide Sultan Vakfı,

Abdülhamid-i Sânî (II) Vakfı,

Silahtar Abdullah Ağa Vakfı olduğunu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulduklarını belirtmiştir.

Sempozyumun “Günümüzde Vakıfların Eğitime Katkıları ve Vakıf Eğitim Kurumlarının Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünde,

vakıf kurumunun günümüzdeki eğitim ve kültür alanındaki hizmetleri tartışılmıştır.

Yunus Emre Vakfı Başkanı Prof.

Ali Fuat Bilkan “Yurtdışındaki Kültür ve Eğitim Vakıfları İle Bunların İhyası Çalışmaları” başlıklı tebliğiyle,

devletin Yunus Emre Vakfı aracılığı ile dünyanın farklı bölgelerindeki eğitim ve kültür faaliyetleri ve bir zamanlar Osmanlı toprağı olan bölgelerdeki ecdat yadigârı eserlerin imar ve ihyası hakkında bilgi vermiştir.

Doç.

VAKIFLAR DERGİSİ Haziran 2011

- Sayı 35

Veysi Erken “Vakıfların Eğitim Sistemine Katkısı” başlıklı tebliğinde Karahanlılar’dan itibaren vakıfların eğitim alanındaki hizmetlerine değinirken

Nevzat Kaya “Geçmişten Günümüze Vakıf Kütüphaneleri ve Eğitimdeki Yeri” konu başlıklı tebliğinde,

Osmanlı toplumunda kütüphaneler ve onların kurucuları,

vakıfları ve kitaplar hakkında bilgi vermiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanı Cuma Atabay “Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri” başlıklı tebliğinde,

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün günümüzde eğitim ve kültür alanında yaptığı hizmetleri anlatmıştır.

Doç.

Hüseyin Çınar,

Osmanlı’nın son yıllarında yayınlanmaya başlayan mecmualardan (1325-1340 [1909-1924]) başlayarak,

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 1930’lu yıllardan itibaren izlediği yayın politikası,

süreli yayınlar,

kitaplar ve dijital materyalleri konu alan “Dünden Bugüne Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları” başlıklı tebliği sunarken

Doç.

Nurdan Şafak da “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ni Oluşturan Vakıflar ve Vâkıfları” başlıklı tebliğde,

üniversitenin vakıf kurucuları ve vakfiyeleri hakkında bilgi vermiştir.

Vakıflar ve eğitim konusunun,

alanının uzmanları tarafından ele alınıp,

tartışıldığı ve gündeme taşındığı “Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri” konulu sempozyum,

geçmişten günümüze eğitim konusuna bakışı bir kez daha ortaya koymuştur.

İslam medeniyetinin bir parçası olan vakıf müessesesinin temel amacı da öncelikle insan olduğuna göre,

en hayırlı hizmetin insanlara faydası en fazla olan hizmettir anlayışı ve yaklaşımının tarihî derinliklerden günümüze taşınmasıyla,

eğitim ve kültür alanında iyi ve güzel olan yeniden topluma kazandırılacaktır.

Sempozyumda sunulan tebliğler,

vakıf ve eğitim konusu daha geniş kitlelere ulaşacak

son yıllarda hızla artan vakıf üniversite kurma uygulamalarına yeni bakış açılarıyla ışık olacaktır.

“Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri” Sempozyumu